Kriteriji ocjenjivanja koji će činiti razliku između uspješnih i manje uspješnih projekata u okviru poziva “Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“

Poziv “Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ namijenjen je razvoju i/ili prilagodbi javne turističke infrastrukture koja može potaknuti:

  • oporavak i otpornost turističkog sektora kroz javna ulaganja u povećanje atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija, čime će se doprinijeti i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone, kao i „raspršivanja“ prevelike koncentracije turista
  • poticanje održivih oblika turizma
  • razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda

 

Fokus na energetsku učinkovitost


(Kriterij 1.1.1.a i b) za projekte građenja objekata potrebno je osigurati minimalno 10% manju količinu energije potrebnu za tipično korištenje objekta u odnosu na prag postavljen za zgrade s gotovo nultom energijom (NZEB) kako bi projekt ostvario maksimalnih 2 boda. Ako ne gradite novi objekt, već rekonstruirate/obnavljate postojeći, za maksimalnih 2 boda morat ćete ostvariti više od 30% uštede energije u odnosu na ex ante procjenu, odnosno smanjiti emisije stakleničkih plinova za 30%.
Za maksimalnih 4 boda (kriterij 1.1.2. i 1.1.3.) projekt mora doprinositi povećanju upotrebe obnovljivih izvora energije kroz ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za grijanje i hlađenje i proizvodnju električne energije.

Eko-certifikati, načelo DNSH i kružno gospodarstvo


Ukoliko projekt rezultira certifikatom, eko oznakom ili certifikatom sustava upravljanja okolišem ili energijom, moguće je dobiti maksimalnih 8 bodova kumulativno za ostvarenje doprinosa:

  • 2 boda za smanjenje emisija CO2
  • 2 boda za doprinos zaštiti vodnih resursa i mora
  • 2 boda za doprinos učinkovitom korištenju resursa i praksama kružnog gospodarstva
  • 2 boda za doprinos smanjenju onečišćenja.

 

Bitno je napomenuti da Prijavitelj ne može ostvariti bodove po ovim kriterijima ako ih je koristio kao dokaz znatnom doprinosu okolišnim ciljevima.

Produljenje turističke sezone, načelo ravnopravnosti i nediskriminacije i partneri


4 boda moguće je ostvariti ako projekt doprinosi razvoju destinacije i produljenju turističke sezone na 9 do 12 mjeseci.
Znate li da je ukupno 6 bodova vezano uz neku vrstu promicanja pristupačnosti odnosno ravnopravnosti za osobe u nepovoljnom položaju, osobe s invaliditetom i druge skupine u riziku od diskriminacije?
Ukoliko je u realizaciju projekta uključen jedan ili više partnera: JLS, JP(R)S, pravne osobe u konzorciju JPP i/ili ostali partneri, turističke zajednice i ostali dozvoljeni partneri moguće je ostvariti max. 3 boda

 

Prijave će se podnositi od 7. 11. 2022. godine do 3. 2. 2023.

Pozivamo Vas da nam pošaljete svoje podatke na info@pjr.hr  ili ispunite kratki upitnik kako bismo besplatno procijenili možete li Vaš projekt prijaviti na ovaj natječaj!

Najnoviji članci iz iste kategorije