Koji kriteriji ocjenjivanja će činiti razliku između uspješnih i manje uspješnih projekata?

Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

Poziv „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ namijenjen je za poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma. 
Uz kriterije ocjenjivanja  na koje ne možete previše utjecati, kao što su indeks turističke razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se projekt provodi, spada li lokacija provedbe projekta u potpomognuto, odnosno područje s razvojnim posebnostima i je li predmet ulaganja dio kulturno-povijesne cjeline, Poziv definira nekoliko pokazatelja o kojima je potrebno razmišljati od ranih faza definiranja projektne ideje, svakako prije finalizacije projektno-tehničke dokumentacije. Navedeni kriteriji posebno se odnose na Grupu 1 ovog Poziva.

Fokus na energetsku učinkovitost
  • (Kriterij 1.1.1.) Za projekte građenja objekata potrebno je osigurati minimalno 20% manju količinu energije potrebnu za tipično korištenje objekta u odnosu na prag postavljen za zgrade s gotovo nultom energijom (NZEB) kako bi projekt ostvario maksimalnih 10 bodova. Ako ne gradite novi objekt, već rekonstruirate/obnavljate postojeći, za maksimalnih 10 bodova morat ćete smanjiti emisije stakleničkih plinova (tCO2) iz postrojenja ulaganja u odnosu na razdoblje prije početka projekta za više od 40% ili smanjiti ukupnu godišnju potrošnju primarne energije u odnosu na postojeće stanje u projektnoj cjelini za više od 45%.
  • Za maksimalnih 5 bodova (kriterij 1.1.2.) udio energije koja će biti proizvedena iz obnovljivih izvora energije kroz projektne aktivnosti u prvoj godini nakon godine završetka projekta mora biti veći od 35%.

Jeste li uputili svoje projektante u ove i druge odredbe Poziva koje se tiču poštivanja načela ˝ne nanosi bitnu štetu˝ i doprinose ispunjavanju okolišnih ciljeva utvrđenih Uredbom (EU) 2020/852 te isprojektirali projektno-tehničku dokumentaciju koja Vam donosi maksimalno mogući broj bodova?

Načelo DNSH, eko oznake i promicanje ravnopravnosti
  • Jeste li kroz projekt predvidjeli certifikate, eko-oznake i/ili certifikate sustava upravljanja okolišem i/ili energijom kao što su EU Ecolabel, EMAS i ISO standardi, koji Vam također donose dodatne bodove?
  • Znate li da je ukupno 10 bodova vezano uz neku vrstu promicanja pristupačnosti odnosno ravnopravnosti za osobe u nepovoljnom položaju, osobe s invaliditetom i druge skupine u riziku od diskriminacije?
  • Znate li kako se računa udio vlastitog sufinanciranja u ukupnoj vrijednosti ulaganja, a koji Vam može donijeti 4 boda?

(ukupna vrijednost projekta – traženi iznos potpore) / traženi iznos potpore

 

U ukupnu vrijednost projekta možete uključiti PDV, kao i sve ostale neprihvatljive troškove koji su vezani uz projektnu investiciju, a da biste ostvarili maksimalan broj bodova po ovom kriteriju, vlastiti udio sufinanciranja morat će biti minimalno 3,52 puta veći od iznosa bespovratnih sredstava (= iznos bespovratnih sredstava x 3,52).

Prijave će se podnositi od 7. 11. 2022. do 3. 2. 2023.

PJR Vam nudi pomoć prilikom procjene sukladnosti Vaše projektne ideje s natječajem! Ispunite kratki upitnik  ovdje ili nas kontaktirajte na info@pjr.hr kako biste saznali možete li aplicirati na ovaj natječaj.

Najnoviji članci iz iste kategorije