Objavljen je Poziv “Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti”

Cilj poziva je razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture koji mogu potaknuti:

 • oporavak i otpornost turističkog sektora kroz javna ulaganja u povećanje atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija, čime će se doprinijeti i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone, kao i „raspršivanja“ prevelike koncentracije turista
 • poticanje održivih oblika turizma
 • razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda

Prihvatljivi prijavitelji po grupama: 

Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura:

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Javna ustanova
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

 

Grupa 2 Infrastruktura aktivnog turizma:

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
 • Javna ustanova registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

 

Grupa 3 Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma:

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Zdravstvena ustanova: specijalna bolnica i lječilište koje je registrirano za zdravstveni turizam i/ili pružanje zdravstvenih usluga u turizmu i/ili usluga zdravstvenog turizma
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

 

Iznos sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva je 930.000.000,00 HRK (123.432.211,82 EUR).

U okviru Grupe 1: Posjetiteljska infrastruktura ukupan raspoloživ iznos je 185.000.000,00 HRK (24.553.719,55 EUR). Najniži iznos koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 8.000.000,00 HRK (1.061.782,47 EUR), a najviši 50.000.000,00 HRK (6.636.140,42 EUR).

Za Grupu 2: Infrastruktura aktivnog turizma na raspolaganju je ukupno 280.000.000,00 HRK (37.162.386,36 EUR). Po projektnom prijedlogu dodijelit će se od minimalno 7.000.000,00 HRK (929.059,66 EUR) do maksimalno 50.000.000,00 HRK (6.636.140,42 EUR).

Za Grupu 3: Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma ukupan raspoloživi iznos je  465.000.000,00 HRK (61.716.105,91 EUR). Najniži iznos koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu je 9.000.000,00 HRK (1.194.505,28 EUR), a najviši 130.000.000,00 HRK (17.253.965,09 EUR).

 

Prihvatljive aktivnosti za sve Grupe

 

Obavezne aktivnosti:

 • građenje infrastrukture
 • opremanje infrastrukture

 

Druge kategorije aktivnosti povezane s obaveznim aktivnostima:

 • aktivnost ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti
 • ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije
 • opremanje objekata koje rezultira učinkovitijem korištenju resursa, smanjenjem utroška energije i vode, smanjenjem emisija CO2 ili smanjenjem nastanka otpada
 • uvođenje zelenih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike

 

Horizontalne aktivnosti povezane s obveznim aktivnostima:

 • ulaganja u održivu mobilnost
 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja
 • aktivnosti edukacije djelatnika vezanih uz usvajanje tehnologija financiranih projektom
 • aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta
 • aktivnosti promocije i marketinga infrastrukture u funkciji destinacije

 

Neobavezne aktivnosti povezane s obaveznim aktivnostima:

 • građenje i opremanje popratnih sadržaja javne turističke infrastrukture (turističkih, ugostiteljskih, trgovačkih usluga i ostalih popratnih sadržaja za posjetitelje)
 • pristupačnost infrastrukture posjetiteljima (građenje parkirališta, privezišta/pristaništa i sl.)
 • aktivnosti uređenja parkovnih i zelenih površina povezanih s javnom turističkom infrastrukturom
 • savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta
 • izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije

 

Prijave će se podnositi od 7. 11. 2022. godine do 3. 2. 2023.

Pozivamo Vas da nam pošaljete svoje podatke na info@pjr.hr  ili ispunite kratki upitnik kako bismo besplatno procijenili možete li Vaš projekt prijaviti na ovaj natječaj!

Najnoviji članci iz iste kategorije