Kako čitati EU natječaj (upute za prijavitelje projekata)

Kako čitati EU natječaj (upute za prijavitelje projekata)

Upute za prijavitelje projekata na natječaj (poziv na dostavu projektnih prijedloga) sadrže četiri dijela koja tvore osnovnu podlogu za razumijevanje što se u natječaju traži i spoznavanje uvjeta koje treba ispuniti za pripremu prihvatljivog projektnog prijedloga. To su: opći i specifični ciljevi te prioriteti natječaja, prihvatljivi projektni prijedlozi, uvjeti prijave i opće informacije.

Opći i specifični ciljevi te prioriteti natječaja

S ciljem razmijevanja što natječaj želi postići, potrebno je pročitati kontekstualni opis i razumjeti navedene ciljeve natječaja. Pregled kreće od općih ciljeva, koji definiraju pozitivno stanje kojem će provedeni projekti doprinijeti. Specifični ciljevi određenije opisuju načine na koje će se opći ciljevi ostvariti. Prioriteti, ukoliko ih natječaj ima (tzv. LOT) su važan dio uputa, jer se projekt najčešće mora usuglasiti samo s jednim prioritetom, ovisno o ciljnoj skupini i područja kojih se dotiče

Ciljevi i prioriteti natječaja čine temelj za dolaženje do projektne ideje i razvoja prijedloga. Također je uobičajeno najviše bodova predviđeno upravo za relevantnost projektne ideje za ciljeve natječaja u koji se uklapa.

Prihvatljivi projektni prijedlozi

Ova cjelina obrazlaže nekoliko aspekata. Prvenstveno, potrebno je proučiti vrste projekata i indikativni opis aktivnosti koji će se natječajem financirati. Navedeno je korisno za uviđanje jesu li projektna ideja, ali i potencijalne aktivnosti, u skladu sa zadanim okvirima. Također treba obratiti pažnju na pojedine sektore ili teme koje projekt mora pokrivati, osobito u odnosu na odabrani LOT.

Prihvatljivi projektni prijedlozi predstavlja pogodan način da se usporede projektne ideje prijavitelja s preporukama natječaja ili da se iste usklade s danim smjernicama. Obično prihvatljivost aktivnosti nije limitirana, već prijavitelji mogu i neke druge aktivnosti predložiti u svojim projektnim prijedlozima koje nisu navedene ali odgovaraju ostvarenju ciljeva natječaja.

Uvjeti prijave

Nepoštivanje uvjeta prijave vodi direktno ka eliminaciji projektnog prijedloga. Unutar ovog dijela, detaljno se proučavaju sljedeći paragrafi: kriteriji prijavitelja i kriteriji partnera, financijski kriteriji, rok i način prijave, te dodatne informacije, koje ovise o natječaju (npr. koji projekti će imati prednost – ako uključuje manjinske skupine ili se provode u županijama koje su pozitivno diskriminirane po nekom kriteriju iz natječaja).

Kriteriji prijavitelja i svih partnera su jasno predočeni te se strogo uzimaju u obzir. Ovisno o natječaju i prioritetu partnerstva su obvezna, a mogu se razlikovati i dopušteni pravni status uključenih organizacija. Prihvatljivost organizacija odgovara na pitanje tko se može javiti na natječaj, a obično se definira u odnosu na vrstu organizacije, mjesto sjedišta pravne osobe, ponekad također i u odnosu na starost organizacije ili solventnost.

Financijski kriteriji pokazuju raspon sredstava koja se mogu tražiti te iznos sufinanciranja koje prijavitelj i/ili partneri moraju zadovoljiti u odnosu na ukupni proračun projekta. U nekim natječajima je minimlani i maksimalni iznos projekta koji se predlaže limitiran, dok u nekim natječajima (uglavnom u programima Zajednice) nema takvih ograničenja.

Rok prijave navodi dan i sat do kojeg prijedlozi moraju dospijeti u ugovorno tijelo ili datum otpreme, dok način prijave definira način slanja (primjerice poštom ili online prijavom), u slučaju fizičkog predavanja projektnog prijedloga broj originala i kopija prijedloga, CD materijala, izgled omotnice itd.

Opće informacije

Opće informacije pojašnjavaju proces i pojedine korake prijave projekta (najčešće postoje 3 koraka), s navedenim indikativnim vremenskim tijekom postupka, potrebnim dokumentima i prijavama pri svakom koraku. Također, upućuje se prijavitelje na datum i e-mail adresu gdje mogu poslati dodatne upite.

Zaključno, u bilo kojem natječaju potrebno je minimalno razmotriti sljedeće elemente:

  • Ciljeve natječaja i kontekst
  • Prihvatljive aktivnosti i prioritete
  • Uvjete prihvatljivosti prijavitelja i partnera
  • Rok natječaja
  • Financijski okvir prijedloga projekata
  • Količina potrebne dokumentacije i koraci u postupku.

[wpfilebase tag=file id=15 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije