Priprema projektnog sažetka: Opis projekta

Priprema projektnog sažetka: Opis projekta

Opis projekta posljednji je dio projektnog sažetka (Concept Note) koji je ograničen na jednu stranicu teksta.

Opis projekta traži sljedeće podatke:

  • Prateće okolnosti pripreme projekta,
  • Opis projektnih ciljeva,
  • Opis skupine ključnih dionika, njihove stavove prema projektu i rezultata savjetovanja koja ste s njima možda održali,
  • Kratak opis vrste predviđenih aktivnosti te detaljno povezane ishode i rezultate istih, uključujući opis odnosa između pojedinih skupina aktivnosti,
  • Naznačen općenit vremenski raspored projekta i opis mogućih posebnih elemenata koje ste uzeli u obzir pri planiranju vremenskog rasporeda.

Prijavitelj projekta ima slobodu odrediti način na koji će podastrijeti sve potrebne informacije u dozvoljenom prostoru od jedne stranice. Samim time, prijavitelj samostalno može odrediti koliko pozornosti želi posvetiti pojedinim elementima projekta te osigurati prostor za zaključak cijelog sažetka. Opis projekta predstavlja izazov, te slijede savjeti za njegovu strukturu i bit sadržaja.

Prateće okolnosti pripreme projekta

Prateće okolnosti pripreme projekta su kratak opis okolnosti koje su navele projektni tim na dizajn i razvoj projektnog prijedloga. Najčešće, izražavaju bit problema koji projekt nastoji riješiti te ističu važnost projekta s obzirom na njegov specifičan kontekst.

Opis skupine ključnih dionika

Ključni dionici su projektni partneri i glavni suradnici koji će imati dodijeljenu ulogu na projektu. Kako postoji prostor ranije u sažetku za detaljnije elaboriranje o dionicima, u ovom dijelu obrasca je bitno navesti ukratko njihove uloge na projektu te način na koji su sudjelovali u dizajnu i razvoju projektne ideje.

Opis projektnih ciljeva, aktivnosti i rezultata

Projektni ciljevi, rezultati i aktivnosti su navedeni u tablici projektnog sažetka (Summary of the Action), a u ovom ih je dijelu potrebno dodatno pojasniti. Logičan opis projektnih ciljeva, rezultata i projekata postiže se ukoliko je jasno vidljivo koji rezultati dovode do ostvarenja projektnih ciljeva, a da pojedinim rezultatima pak vode skupine projektnih aktivnosti. Tako će primjerice aktivnost 1.1, 1.2 i 1.3 voditi ostvarenju rezultata jedan, dok će aktivnosti 2.1. i 2.2. voditi ostvarenju drugog rezultata.

Bitno je imati na umu da drugi korak projektne aplikacije (Full Application Form) daje priliku za detaljnim opisom svih aktivnosti i pod-aktivnosti, tako da je u ovom dijelu projektnog sažetka dovoljno ukazati na glavne skupine aktivnosti koje se planiraju.

Vremenski raspored projekta

Vremenski raspored projekta ukazuje na uzročno posljedične veze između projektnih aktivnosti i daje glavnu podjelu provedbe. Posebno je bitno osvrnuti se na specifičnosti vremenskog rasporeda i ukazati na elemente koje su uzimalo u obzir pri planiranju vremenskog rasporeda. Primjerice, u projektima koji uključuju javnu nabavu opreme, dobro je spomenuti kako je već sad predviđeno dovoljno vremena za dugotrajne postupke nabavu. Slično, poneki projekti uključuju aktivnosti koje se mogu odviti samo u određena godišnja doba, te je ovaj dio obrasca prilika za takva specifična pojašnjenja.

Zaključak projektnog sažetka

Unatoč tomu što je tekst opisa projekta ograničen na jednu stranicu, prijavitelj bi trebao uzeti u obzir važnost zaključka projektnog sažetka. Zaključak ne sugeriramo da bude dugačak ili da se posebno autor osvrće na pojedine aspekte projekta. Bitno je pronaći inovativnu i pozitivnu rečenicu koja može sažeti bit i svrhu predloženog projekta kako bi se ostavio dojam zaokružene cjeline projektnog sažetka.

U konačnici, bitno je ohrabriti prijavitelje da opisu projekta pristupe inovativno i samostalno jer će tako njihov opis biti kreativan i logičan prikaz projekta.

Kriteriji

Kriteriji koji se koriste u obrascu za ocjenjivanje ovog dijela projektnog sažetka u natječajima progama IPA su:

  • Koliko je usklađena ukupna analiza projekta (posebno, održava li u obzir vanjske čimbenike i relevantne dionike)
  • Da li je projekt izvediv i dosljedan u odnosu na ciljeve i očekivane rezultate

Neovisno o tome kako autor pristupi izradi i pisanju sažetka, bitno je dati odgovor na ova navedena pitanja.

[wpfilebase tag=file id=34 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije