Metodologija projekta

Metodologija projekta

Metodologija projekta je važan element projektne aplikacije jer pojašnjava metode koje će se koristiti u provedbi aktivnosti. Bitnije, metodologija projekta pojašnjava i zašto su pojedine metode odabrane za provedbu aktivnosti ovisno o projektnim dionicima i željenom ishodu svake aktivnosti.

Pitanje metodologije u projektnoj aplikaciji se temelji na pitanjima koja traže obrazloženje o sljedećem:

 • Metode i razlozi odabira metoda.
 • Ukoliko je projekt nastavak prijašnjeg, pojasniti kako se predloženi projekt temelji na rezultatima i evaluciji prijašnjeg projekta.
 • Ukoliko je projekt dio opširnijeg programa, objasniti kako se isti uklapa. Potrebno također istaknuti sinergije s drugim, posebice EU, inicijativama.
 • Postupci za praćenje izvršenih aktivnosti i unutarnju/vanjsku evaluaciju.
 • Uloga i sudjelovanje različitih projektnih dionika (lokalni partneri, ciljne skupine, lokalne vlasti itd.) te razlozi zašto su pojedine uloge dodijeljene.
 • Organizacijska struktura i predložen projektni tim (prema ulozi, nije potrebno navoditi imena).
 • Glavni resursi i alati za provedbu projekta (npr. oprema i materijali koji će biti nabavljeni ili iznajmljeni).
 • Stavovi dionika prema ciljevima projekta općenito i prema pojedinim aktivnostima.
 • Planirane aktivnosti koje će osigurati promociju projekta i EU potpore (takozvani visibility).

Potpitanja metodologije su vrlo jasna i na sva bi trebalo odgovoriti. Ipak, postoji ih nekolicina koje je potrebno istaknuti kao posebno bitne elemente, a to su: stavovi dionika, glavni resursi i alati za provedbu projekta te postupci za praćenje i evaluaciju provedbe projekta.

Stavovi dionika

Pitanje metodologije u projektnoj aplikaciji daje prijaviteljima projekata priliku za opis i kratko obrazloženje kulturnih, političkih i građanskih okolnosti u kojemu se nalazi zajednica u kojoj djeluje projekt. Vanjske okolnosti imaju važan utjecaj na stavove dionika te ih je potrebno pojasniti u projektnoj aplikaciji kako bi odabir određenih metoda bio jasniji evaluatoru projektnih prijava.

Glavni resursi i alati za provedbu projekta

Umjesto opisa pojedinih nabava ili najma opreme/materijala/prostora, u ovom je dijelu moguće navesti sve resurse kojima aplikant doprinosi provedbi poput broja zaposlenih, doprinosi u naravi, poslovne infrastrukture i slično i na taj način osnažiti pozitivan dojam kapaciteta korisnika za uspješnu provedbu projekta.

Postupci za praćenje i evalaciju provedbe projekta

Prije provedbe projekta potrebno je planirati postupke za praćenje i evaluaciju provedbe. Važno je osmisliti načine za praćenje provedbe projekta i postupke unutarnje evaluacije koji mogu biti anketni obrasci za ciljnu skupinu, upitnici i izvješća voditelja aktivnosti i članova projektnog tima. Poželjno je isplanirati i vanjsku nepristranu evaluaciju provedbe projekta kad vanjski stručnjak neovisno analizira uspješnost provedbe te ponudi komentare, ali i preporuke, za daljnji nastavak projektne ideje i buduće projekte korisnika. Metode evaluacije koje će se koristiti poželjno je detaljno pojasniti.

Primjeri metoda

Metode su specifične svakom pojedinom projektu radi karakteristika vanjskih okolnosti i pojedinih dionika koji su jedinstveni svakom projektu. Ipak, vrlo česte metode primijenjene u raznim projektima uključuju sljedeće:

 • Razne ankete i analize potreba projektnih dionika: početna točka svakog projekta trebala bi biti detaljno istraživanje pretprojektne situacije
 • Publikacije: projektni promotivni materijali, evaluacije, nastali materijali kao rezultati pojedinih istraživačkih aktivnosti
 • Inovacija: nove aktivnosti ili metode rada predložene tijekom trajanja projekta
 • Promotivne aktivnosti: medijske kampanje, osviještavanje šire javnosti o ciljevima projekta, razlog zašto se, koja poruka, kojim ciljnim skupinama i s kojim kanalom šalje.
 • Edukacija: formalni ili neformalni programi obrazovanja česta su metoda za podizanje kapaciteta ljudskih resursa aplikanta, ili pak ciljne skupine.

Pitanje metodologije je važno jer objašnjava načine provedbe pojedinih aktivnosti i daje aplikantu priliku za dodatnim pojašnjenjima zašto su aktivnosti odabrane ovisno o vanjskim utjecajima, ciljnim skupinama i prijašnjim iskustvima aplikanta.

[wpfilebase tag=file id=15 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije