Inspirirajte se s pristupom jedne regije iz Rumunjske u izradi Strategije pametne specijalizacije s ciljem podupiranja inovativnosti regije

Primjer iskustva zemlje članice u strateškom planiranju i EU fondovima: Rumunjska

Kohezijska politika EU-a za programsko razdoblje 2014. – 2020. kao „ex-ante“ uvjet zahtijevala je od zemalja članica identificiranje područja specijalizacije koja najbolje odgovaraju njihovom inovacijskom potencijalu, a koja su temeljena na sredstvima i sposobnostima za korištenje sredstava EU-a u području istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija. Cilj je bio omogućiti učinkovitije korištenje ESI fondova i povećati sinergiju između sredstava EU-a i sredstava nacionalnih i regionalnih politika. Ovaj proces nazivamo pametnom specijalizacijom, a ona pretpostavlja situaciju ograničenih resursa u kojoj moramo odabrati u što ćemo dostupne resurse uložiti, a kako bi oni imali najveći učinak.

Metodologija procesa izrade Strategije pametne specijalizacije (S3) uključuje pristup „odozdo prema gore“, kroz suradnju i zajednički napor javnog, znanstvenoistraživačkog i poslovnog sektora te utvrđivanje vlastitih snaga i konkurentne prednosti kroz proces poduzetničkog otkrivanja. Pojam „poduzetničko otkrivanje“[1] odnosi se na otkrivanje i istraživanje novog prostora mogućnosti iz kojeg je vjerojatno da će proizaći mnoge inovacije i razviti se nove aktivnosti.

Proces izrade Strategije pametne specijalizacije za područje Sjeveroistočne Rumunjske predstavlja pozitivan primjer kako je jedna od slabije razvijenih regija EU pristupila implementaciji ovog procesa. Prema Rumunjskom receptu, najbolji način za ulaganje u teritorijalni razvoj jest kroz inovacije i to ne samo inovacije u znanstvenom okruženju, već inovacije primijenjene u praksi i one koje generiraju prihode. Kako bi ovaj proces bio uspješan, za početak je potrebno odrediti područja u kojima je neka regija najbolja i koja imaju potencijal za ostvarenje željenih učinaka, odnosno najveći povrat na investiciju.

Važno je pitanje kako odrediti kriterije za odabir ovih područja te tko će biti donositelji odluka. Kako bi proces pametne specijalizacije bio uspješno postavljen, potrebna je suradnja obrazovnog sustava odnosno znanstvenih institucija, gospodarstva, zakonodavaca i civilnog društva. U slučaju Sjeveroistočne Rumunjske, ova četiri tipa dionika adekvatno su zastupljeni u procesu pametne specijalizacije, s Razvojnom agencijom u sredini koja prvenstveno djeluje kao facilitator.

Glavni kriteriji odabira za sektore i niše pametne specijalizacije su sljedeći:

  1. Postojanje vrhunskih obrazovnih kapaciteta i kapaciteta za istraživanje i razvoj u regiji
  2. Regionalni potencijal za razvoj – postojanje kritične mase aktivnih poduzeća
  3. Kompetitivne i komparativne prednosti regije u odabranom području
  4. Usklađenost regije s globalnim inovacijskim trendovima u odabranom području

Za daljnju razradu područja pametne specijalizacije pristupa se procesu poduzetničkog otkrivanja, kojeg možemo nazvati i najvažnijim dijelom procesa koji omogućuje pristup „odozdo prema gore“, a Sjeveroistočna razvojna agencija Rumunjske koristi dva tipa ovog procesa – proces poduzetničkog otkrivanja kao kontinuirani proces te proces poduzetničkog otkrivanja kroz fokus grupe.

Proces poduzetničkog otkrivanja kao kontinuirani proces koji se provodi na svakodnevnoj bazi uključuje mapiranje i razvoj regionalnih lanaca vrijednosti u S3 prioritetnim područjima, dopunjavanje tih lanaca vrijednosti kroz individualne susrete s relevantnim dionicima, sudjelovanje u i organiziranje sektorskih događanja te značajan broj aktivnosti umrežavanja. Još važniji, proces poduzetničkog otkrivanja kroz fokus grupe odvija se u svakom prioritetnom području prema definiranoj metodologiji za prikupljanje podataka. Ova metodologija uključuje facilitirani dijalog, interaktivne radionice, renomirane govornike  i slično.

Uz navedeno, Sjeveroistočna razvojna agencija Rumunjske pruža i tehničku pomoć potencijalnim prijaviteljima projekata koji imaju dovoljno razrađene projektne ideje u S3 područjima te tako upoznaju potrebe samih prijavitelja, koje zatim ugrađuju u pozive i time omogućuju jednostavniji i brži postupak dodjele.

Proces poduzetničkog otkrivanja, u bilo kojem obliku, usmjeren je na određivanje strateških prioriteta, generiranje projektnih ideja i regionalnih poziva na dostavu projektnih prijedloga u S3 područjima te identifikaciju resursa za provedbu tih projekata. Kako bi ovaj proces polučio kvalitetne rezultate, iznimno je važno uključiti relevantne dioniku u dovoljnom broju, s naglaskom na poduzetnike, te im pružiti poticajne uvjete za aktivno sudjelovanje i doprinos.  Bitno je prepoznati niše i pod-niše koje nose komparativne prednosti te odlučiti koje sektore odnosno niše poticati kako bi to zaista bila područja koja mogu donijeti regionalnu ili globalnu konkurentnost.

Proces izrade Strategije pametne specijalizacije kontinuirani je proces koji zahtijeva periodična ažuriranja kako bi pratio regionalne i globalne potrebe te napredak tehnologije. Navedeno je razlog više zašto je potrebno i korisno uspostaviti trajna i pouzdana partnerstva s relevantnim dionicima, kao i usaditi im osjećaj vlasništva nad Strategijom, što će ih značajnije potaknuti na doprinos i u fazi implementacije.

Izvori:

1. Ioana-Agatha Filimon, voditeljica Ureda za sektorsku specijalizaciju, Sjeveroistočna razvojna agencija, Rumunjska; prezentacija tijekom Međunarodne konferencije „Strateške pripreme razvojnih programa i projekata za financiranje ESI fondovima u novom programskom razdoblju 2021. – 2027.“

2. Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine


[1] Entrepreneurial Discovery Process

Najnoviji članci iz iste kategorije