COVID-19 zajam za obrtna sredstva

HAMAG-BICRO objavio je da je COVID-19 zajam za obrtna sredstva ponovno na raspolaganju poduzetnicima. Cilj financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.

Program je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima koja su aktivno poslovala najmanje 3 mjeseca u 2019. godini, a koja su:

 • zatvorena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine
 • u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 60 % i više u odnosu na 2019. godinu.

Prihvatljivi krajnji korisnici ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju više od 50% privatnog vlasništva
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 45 dana u posljednjih 6 mjeseci,
 • nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama, što uključuje da:
  • za njih nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o poništenju ili ukidanju rješenja kojim im je dano odobrenje za rad
  • za njih nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka;
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
 • uredno podmiruju postojeća zaduženja odnosno ne smiju kasniti u plaćanju ili ne ispunjavati obvezu plaćanja bilo kojeg drugog kredita/leasinga/zajma
 • nema ranije odobren COVID-19 zajam za obrtna sredstva.

Za program je osigurano ukupno 1,3 milijarde kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Iznos zajma: do 380.000,00 kn

Kamatna stopa: 0,25%

Rok korištenja: 6 mjeseci

Poček: Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate uključujući poček najmanje 2 godine

Rok otplate: do 5 godina uključujući poček

Rok važenja financijskog instrumenta: do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2021.

Prihvatljivo je financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV.

Više informacija o financijskom instrumentu dostupno je ovdje.

Najnoviji članci iz iste kategorije