Inovacijske platforme: Pametni gradovi i pametni otoci u RH

U kolovozu 2018. godine je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU) i Europske Investicijske banke (EIB) potpisan Savjetodavni ugovor o uspostavi Investicijskih platformi za pametne gradove i pametne otoke. Tako je u ponedjeljak, 19.11.2018. u Zagrebu, hotelu International, održana prva od pet regionalnih radionica na temu Inovacijske platforme: Pametni gradovi i pametni otoci u Republici Hrvatskoj.

Savjetodavnu pomoć u uspostavi Investicijske platforme za ulaganja financira Savjetodavni centar koji je zajednička inicijativa EIB-a i Europske komisije, te je dio Plana ulaganja za Europu. Ona uključuje podizanje svijesti o mogućnostima financiranja projekata, sektorsku analizu potreba za ulaganjima i nedostataka u financiranju, uz preispitivanje strategija urbanog i teritorijalnog razvoja, utvrđivanje projekata, te analizu i ocjenu potencijala platforme za ulaganja.

Prema ministrici Žalac, ideja je da Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u suradnji sa Europskom investicijskom bankom pruži potporu razvoju pametnih gradova i pametnih otoka poticanjem privatnih i javnih ulaganja. Popis projekata koji će se utvrditi temeljem platforme za ulaganja u pametne gradove služiti će kao podloga za programiranje i provedbu ITU mehanizma za gradove u razdoblju nakon 2020. godine.

Investicijske platforme općenito predstavljaju način grupiranja projekata koji bi prema uobičajenim tržišnim uvjetima bili premali i prerizični za samostalno financiranje. Pripomažu boljoj podjeli rizika, lakšem privlačenju privatnih ulagača i oslobađanju financijskih sredstava. Ideja je da se iz same platforme za ulaganje mogu odobravati zajmovi i jamstva i/ili vlasničko financiranje za potrebe projekata.

Pojam „Pametan grad i pametni otok“  obuhvaćaju područja čije su građevine, komunalne usluge, tehnološki razvoj i transportne infrastrukture simbolizirane pojmom održivosti i efikasnosti.

Na radionici su osim samog koncepta pametnih gradova i pametnih otoka te investicijskih platformi, predstavljeni strateški prioriteti teritorijalnog razvoja u okviru Nacionalne razvojne agencije RH do 2030. godine koji se odnose na razvoj pametnih gradova, razvoj pametnih otoka te praktični primjeri iz drugih zemalja.

Predstavljene su slične investicijske platforme koje su u drugim zemljama EU omogućile financiranje projekata kao što su:

  • regeneracija gradske četvrti (Malta);
  • urbana regeneracija revitalizirane elektrane (Poljska);
  • projekti obnove općinskih zgrada i infrastrukture (Bugarska);
  • razvoj ekoloških gradskih četvrti (Francuska);
  • transformacija komunalnog vodnog sustava (Njemačka);

 

Investicijska platforma u RH još nije u razvoju, tek se počinju prikupljati projekti i iz njih izvlačiti podaci kako bi se utvrdilo da je platforma upravo najbolja opcija daljnjeg razvoja hrvatskog teritorija. Ona će podržavati sve postojeće i buduće projekte, snimanje stanja na terenu: nedostatke na terenu kako bi se što bolje pripremili za razdoblje 2020.-2030.

Kroz siječanj, 2019. godine očekuje se uspostava online aplikacije kroz koju će krenuti službeno prikupljanje relevantnih podataka iz primljenih projekata, praćenje Poziva natječaja za procjenu organiziranja sastanaka i radionica uz visoku razinu prihvatljivosti i vidljivosti, te pružanje dodatnih smjernica kroz intervjue i intenzivnu suradnju  s pojedincima prema odjelima u kojem djeluju, radi dobivanja složenijih podataka od općinskih i privatnih poduzeća.

Tijekom veljače, 2019. godine planirani su sastanci sa sudionicima, te provođenje radionica kako bi se utvrdilo njihovo razumijevanje koncepta pametnih gradova, te pružila tehnička pomoć za odabrane projekte i predstavnike gradova iz kojih projekti dolaze.

U ožujku, 2019. se očekuje provođenje preliminarne procjene pametnosti, spremnosti i „bankabilnosti“ projekata pametnih gradova, te kategorizacija pametnih i uvjetno-pametnih koji zahtijevaju neke manje dorade, da bi se u srpnju 2019. godine ostvarila isporuka prijedloga za izgradnju Inovacijske Platforme, te predložio profil Investicijske Platforme RH koji bi okružio i dodao vrijednost postojećim inicijativama na Hrvatskom tržištu.

Najnoviji članci iz iste kategorije