Indikativni plan OPKK 28.12.2017. vs. 14.09.2018.

Prvi indikativni plan Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za 2018. godinu objavljen je 27. prosinca 2017. U njemu je unutar OPKK bilo najavljeno 49 poziva od kojih je 14 bilo namijenjeno mikro, malim i srednjim poduzetnicima, 3 su planirana za znanstvene institucije, dok je ostatak bio namijenjen jedinicama lokalne samouprave (JLS), poduzetničkim potpornim institucijama (PPI), urbanim aglomeracijama (UA) i slično, te jedan za fizičke osobe za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Početkom godine su najzanimljiviji pozivi za MSP-ove bili:

 • Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP – najavljen za 15.01.
 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a putem IKT-a faza II– najavljen za 30.06
 • Internacionalizacija poslovanja MSP-a faza II – najavljen za 30.06.
 • Inovacijski vaučeri – najavljeni za 30.03.
 • Inovacije novoosnovanih MSP-a, faza II – najavljen za 29.06.

 

Do sada su otvoreni i zatvoreni „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, te „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ koji je otvoren 28. kolovoza, iako najavljen za 30.06., te isti dan zatvoren zbog iskorištenosti svih alociranih sredstava, poziv je najavljen za otvaranje 15.10. – što je vidljivo u novom Indikativnom planu iz rujna 2018. Inovacijski vaučeri, kasnije preimenovan u “www vaučeri za msp-ove“ je bio otvoren i zatvoren u kolovozu zbog iskorištenosti svih alociranih sredstava.

Indikativni plan rujan 2018

Dana 14.09., indikativni plan je ažuriran te je trenutno na snazi njegova zadnja verzija. Na zadnjem planu planirano je otvaranje 42 poziva, od kojih je 6 namijenjeno mikro, malim i srednjim poduzećima, 3 su za znanstvene organizacije, te je najveći broj za JLS-ove, UA, PPI.

Sljedeći pozivi su trenutno u najavi za MSP-ove:

 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a putem IKT-a faza II – najavljen za 15.10.
 • Jačanje međusobne povezanosti MSP-ova (klasteri) – najavljen za 30.11.
 • Inovacije novoosnovanih MSP-a, faza II – najavljen za 28.9.

Internacionalizacija poslovanja je otvorena, te se projekti prijavljuju 30.10.2018. u 11:00.

Poziv „Energetska obnova obiteljskih kuća“ je u revidiranom planu iz srpnja bio izbačen, da bi u plan iz rujna bio vraćen. Sada je poziv najavljen za 28.6.2019., te je najavljeno sufinanciranje od 60%.

Pozivi u kojima će se moći prijaviti znanstvene institucije su ograničenog tipa:

 • Priprema IRI infrastrukturnih projekata – namijenjen znanstvenim organizacijama koje su unaprijed odabrane na javnom pozivu – najavljen za 15.11.
 • Grant shema – Izgradnja znanstvene izvrsnosti kroz sinergiju s potporama Europskog istraživačkog vijeća (ERC) – namijenjen istraživači i timovi koji nisu dobili potporu ERC-a, ali su u užem izboru – najavljen za 17.12.
 • Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama – prihvatljivi prijavitelji će biti: znanstvene, akademske i istraživačke institucije, javne institucije koje se bave klimatskim promjenama i njihovim utjecajima te organizacije civilnog društva – najavljen za 31.10

Trenutno ni jedan od ograničenih poziva za znanstvene institucije njih nije u sustavu e-savjetovanja, dok su informacije o pozivima “Inovacije novoosnovanih MSP-a” i “Poboljšanje konkuretnosti i učinkovitosti MSP-a putem IKT-a” dostupne. Za više podataka i izradu besplatnog mišljanja o sukladnosti projekte ideje s pozivom molimo javite nam se na info@pjr.hr.

 

Najnoviji članci iz iste kategorije