Indikativni plan objave natječaja iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali‟ 2014.-2020.

Početkom siječnja Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. kako bi svim zainteresiranim prijaviteljima omogućilo pravovremenu pripremu projektnih prijedloga. Unutar Programa istaknute su četiri prioritetne osi, te se očekuje objava 33 poziva, a u nastavku smo izdvojili one s najvećim indikativnim iznosom financijske omotnice.

Prioritetna os „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“

Za tri poziva unutar prioritetne osi “Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ osigurano je 96.770.000,00 kn. Poziv „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ već je objavljen, a objava poziva „Razvoj standarda zanimanja i provedba HKO-a“ (indikativni iznos financijske omotnice 5.000.000,00 kn) i „Izgradnja kapaciteta dionika za pružanje kvalitetnih informacija i provedba informiranja o mogućnostima, pravima i obvezama poslodavaca i mladih/Podrška mladima u izboru karijere sukladno potrebama tržišta rada“ (indikativni iznos financijske omotnice 18.770.000,00 kn) očekuje se u lipnju, odnosno listopadu.

Prioritetna os „Socijalno uključivanje“

U sklopu prioritetne osi „Socijalno uključivanje“ očekuje se objava trinaest otvorenih poziva, za koje je ukupno osigurano 791.220.750,00 kn bespovratnih sredstava.

Jedan od poziva za koji je alocirano najviše bespovratnih sredstava u okviru ove prioritetne osi je „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“, kojim se želi poduprijeti projekte koji će povećati opće mogućnosti za zapošljavanje marginalnih skupina te umanjiti njihovu opasnost od socijalne isključenosti i siromaštva. Na poziv će se moći prijaviti nevladine i neprofitne organizacije, javne institucije (isključujući ministarstva i Vladine urede), jedinice lokalne i regionalne samouprave, lokalne i regionalne razvojne agencije, međunarodne i međuvladine organizacije, koje će po projektu moći dobiti od 350.000,00 kn do 2.000.000,00 kn. Očekuje se da će Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziv objaviti u travnju.

Prioritetna os „Dobro upravljanje“

Za prioritetnu os „Dobro upravljanje“, u sklopu koje će se objaviti ukupno sedam poziva, osigurano je 162.040.000,00 kn. Većina poziva najavljena je za drugu polovicu godine.

Najviše bespovratnih sredstava u sklopu ove prioritetne osi bit će osigurano za poziv „Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za participativno upravljanje proračunskim procesima te praćenje postupaka javne nabave“ kojim se želi unaprijediti transparentnost planiranja i trošenja sredstava iz javnih izvora na lokalnim razinama kroz osnaživanje kapaciteta OCD-a za pružanje učinkovite potpore građanima u donošenju odluka na lokalnim razinama i unaprijediti suradnja OCD-a i lokalnih tijela javne vlasti za participativno upravljanje proračunskim procesima. Objava poziva očekuje se u rujnu, a indikativni iznos financijske omotnice je 40.000.000,00 kn.

Prioritetna os „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“

U okviru prioritetne osi „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ objavit će se osam poziva, za što će biti osigurani 526.899.000,00 kn bespovratnih sredstava.

Kako bi se pružila potpora učenicima s teškoćama u razvoju za ožujak je najavljen  poziv „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza III“, na koji će se moć prijaviti osnivači osnovnih i srednjih škola. Za poziv će ukupno biti osigurano 320.000.000,00 kn bespovratnih sredstava. Minimalni iznos potpore će se definirati u natječaju, a maksimalni iznos potpore bit će 20.000.000,00 kn, uz stopu financiranja od 80% do 95%.

Najnoviji članci iz iste kategorije