Fondovi zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške

Fondovi zemalja Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Kraljevine Norveške predstavljaju doprinos Islanda, Lihtenštajna i Kraljevine Norveške u smanjenju ekonomskih i društvenih nejednakosti u Europi i jačanju bilateralnih odnosa s 15 država korisnica programa. U perspektivi 2014.-2021. tih 15 država su Češka, Slovačka, Slovenija, Mađarska, Estonija, Latvija, Litva, Hrvatska, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Malta, Grčka, Portugal i Cipar.

Sredstva koja su na raspolaganju u navedenom periodu su 1,5 milijardi eura iz zajedničkog fonda Islanda, Lihtenštajna i Norveške te 1,3 milijarde kojima doprinosi sama Kraljevina Norveška. Republici Hrvatskoj na raspolaganju u perspektivi 2014.-2021. je 103,4 milijuna eura (od čega 56,8 milijuna eura iz EGP-a i 46,6 milijuna eura iz Norveških financijskih mehanizama).

Sredstva EGP-a i Kraljevine Norveške dodjeljuju se temeljem predodređenih pet prioriteta i 23 programska područja. Navedeni prioriteti su:

 1. Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost
 2. Socijalna inkluzija, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva
 3. Okoliš, energetika, klimatske promjene i smanjenje stakleničkih plinova
 4. Kultura, civilno društvo, dobro upravljanje, temeljna prava i slobode
 5. Pravosuđe i unutarnji poslovi

Potpora predviđena kroz dva spomenuta mehanizma sukladna je prioritetima navedenim u strategiji EUROPA 2020, s ciljem doprinosa rastu i stvaranju novih radnih mjesta, borbe protiv nepovoljnih klimatskih promjena i razvitku obnovljivih i održivih izvora energije, kao i smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti.

Mehanizmi podupiru pristup temeljen na rezultatima te predstavljaju nastavak programa provođenih u razdoblju 2009. – 2014. Cilj je i nastavak bilateralne i međunarodne suradnje pri čemu bespovratna sredstva koja se dodjeljuju kroz specifične projekte omogućuju zajednički konstruktivni rad i praćenje donatorima i korisnicima sredstava.

Navedeni prioriteti i programska područja definiraju smjerove djelovanja i investicija, te predstavljaju okvir za očekivanja i praćenje rezultata. Za svako programsko područje mehanizmi predviđaju modele za pregovaranje o korištenju za svaku od korisnica programa, predviđaju i ističu ciljeve, područja pružanja potpore, predložene mjere, važnost potpore, posebnosti područja te bilateralni interes.

Ciljevi mehanizama ostvaruju se kroz pojedinačne projekte. S iznimkama određenih projekata koji su unaprijed dogovoreni, odnosno predviđeni, većina se projekata i sredstava dodjeljuje kroz otvorene pozive na dostavu projektnih prijedloga. Prihvatljivi prijavitelji pritom su pravne osobe (tijela privatnog ili javnog prava), kao i organizacije civilnog društva. Svi programi omogućuju sheme dodjele i kroz prekogranične projekte.

Pojedinačna programska područja su sljedeća:

U području prioriteta Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost:

 1. Unapređenje poslovanja, inovacije, MSP-ovi
 2. Istraživanje
 3. Obrazovanje, stipendije, praksa i poduzetništvo mladih
 4. Balansiranje posla i slobodnog vremena
 5. Socijalni dijalog – kvalitetan posao

U području prioriteta Socijalna inkluzija, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva:

 1. Izazovi javnoga zdravstva u Europi
 2. Uključivanje i osnaživanje Roma
 3. Djeca i mladi u riziku
 4. Sudjelovanje mladih na tržištu rada
 5. Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

U području prioriteta Okoliš, energetika, klimatske promjene i smanjenje stakleničkih plinova:

 1. Okoliš i ekosistemi
 2. Obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, energetska sigurnost
 3. Ublažavanje i adaptacija na klimatske promjene

U području prioriteta Kultura, civilno društvo, dobro upravljanje, temeljna prava i slobode:

 1. Poduzetništvo u kulturi, kulturna baština i suradnja u kulturi
 2. Civilno društvo
 3. Dobro upravljanje, odgovorne institucije, transparentnost
 4. Ljudska prava

U području prioriteta Pravosuđe i unutarnji poslovi:

 1. Azil i migracije
 2. Zatvorske institucije i pritvor
 3. Međunarodna suradnja između policija i borba protiv kriminala
 4. Efektivnost i efikasnost pravosudnog sustava i jačanje vladavine prava
 5. Obiteljsko nasilje
 6. Priprema i sprečavanje prirodnih katastrofa

Najnoviji članci iz iste kategorije