Europski fondovi – fond za pomorstvo i ribarstvo

Održivost: reforma zajedničke ribarstvene politike

Svrha je reforme zajedničke ribarske politike EU osigurati gospodarsku održivost europskih flota i očuvanje ribljeg fonda te potrošačima pružiti hranu visoke kvalitete. Ribarstvo EU-a trenutačno se suočava s prekomjernim iskorištavanjem ribljeg fonda. Tri od četiri riblja stoka ugrožena su prekomjernim izlovom, ribolovna flota prevelika je za održivo korištenje ribljih resursa, a industrija se suočava sa sve manjim ulovom. Obalne zajednice koje ovise o ribarstvu ranjive su na vanjske čimbenike poput visokih cijena goriva i strane konkurencije. Sektor akvakulture također stagnira, unatoč sve većoj potražnji za plodovima mora. Ranijih godina odlučivalo se kratkoročno, a odluke su se uglavnom donosile na višoj razini. To je bilo štetno za prirodne resurse, a ribare se premalo poticalo na odgovorno korištenje resursa. Stoga je Komisija pokrenula proces kojim će ribarstvo postati ekološki, gospodarski i socijalno održivo. Godine 2011. predložila je reformu usmjerenu na održivost koja sadrži jasne ciljeve i rokove za zaustavljanje prekomjernog izlova i odbacivanja ulova, i tržišne pristupe za prilagođavanje ribolovne flote mogućnostima ribolova te jasne strategije za promicanje održive akvakulture u Europi. Novim sustavom riblji fond vratit će se na održive razine, a građanima EU-a osigurati stabilna, sigurna i zdrava hrana u nadolazećim desetljećima. Ribarstvo će doživjeti novi procvat, okončat će se ovisnost o subvencijama te otvoriti nove mogućnosti rasta i zapošljavanja u obalnim područjima. Istovremeno će se poticati odgovornost industrije za dobro upravljanje morima.

Glavne su ideje reforme sljedeće:

  • ukidanje prakse bacanja ribe u more – kako bi se spriječio gubitak vrijednih resursa, sav će se ulov iskrcati;
  • izlov u održivim količinama (od 2015.) da se ne ugrozi prirodna sposobnost za razmnožavanje ribljeg stoka;
  • ribari moraju donositi vlastite gospodarske odluke o prilagodbi veličine flote mogućnostima održivog ribolova bez javnih potpora;
  • poboljšana učinkovitost malih obalnih flota, diverzifikacija prihoda, socioekonomsko jačanje obalnih zajednica;
  • ribarske organizacije ribarima će pomoći da ojačaju poziciju na tržištu i dobiju više novca za ribu koju ulove;
  • potrošači će, pri kupnji ribe, dobiti više informacija o kvaliteti i održivosti proizvoda koji kupuju;
  • sredstvima EU-a podupirat će se održive inicijative;
  • radi pojednostavljenja politike i njezine prilagodbe regionalnim posebnostima, države članice moći će same odabrati mjere očuvanja u okviru propisa EU-a;
  • EU će u međunarodnim tijelima i bilateralnim odnosima promicati načela održivog ribarstva i dobrog upravljanja uz zaštitu okoliša na svjetskoj razini.

 

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

Paralelno s reformom zajedničke ribarske politike, Europska komisija predložila je uvođenje novog fonda za politike pomorstva i ribarstva EU-a u razdoblju 2014. – 2020.: Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Fondom će se pridonijeti ostvarivanju ambicioznih ciljeva reforme ribarstva i pomoći ribarima da se nose s promjenama koje donosi prelazak na održivi ribolov te obalnim zajednicama u diverzifikaciji njihovih gospodarstava. Sredstvima iz fonda financirat će se projekti kojima se stvaraju nova radna mjesta i poboljšava kvaliteta života duž europskih obala. Smanjit će se birokracija kako bi korisnici imali lagan pristup financiranju.

Predloženi iznos sredstava fonda je 6,5 milijardi eura za razdoblje od 2014. do 2020. Fond za pomorstvo i ribarstvo cilja prelazak na održivo ribarstvo te zahtijeva neke radikalne promjene u načinu ribolova, a fondom će se ribarima dati potrebni poticaj kako bi se ribolovom manje štetilo morskim ekosustavima, zaustavio prekomjerni izlov i obrnuo trend smanjivanja ribljeg fonda.

Budući da će se time ublažiti pritisak na riblji fond i ostaviti mu vremena za oporavak, zajednice koje ovise o ribolovu morat će naći alternativne izvore prihoda ,a Fond će im pomoći da pronađu inovativne načine u dodavanju vrijednosti ulovu i diverzifikaciji gospodarstva. S druge strane, Fond je i sredstvo ostvarivanja socijalne agende EK. U obiteljskim ribarskim gospodarstvima često temeljnu ulogu imaju bračni drugovi. Oni će sada moći dobiti potporu za osposobljavanje ili obavljanje drugih djelatnosti povezanih s ribolovom. Proizvođačkim organizacijama pomoći će se u planiranju proizvodnje i stavljanju proizvoda na tržište na način kojim će se udovoljiti očekivanjima sve kritičnije javnosti.

Jedna od gospodarski i društveno produktivnih aktivnosti koje se potiču je diverzifikacija, čime se potiče na prelazak na područja povezanima s ribarstvom kao što su prerada, ugostiteljstvo i turizam, dok male obalne flote ostaju pokretačka snaga gospodarstva mnogih obalnih zajednica te će im se povećati potpora, kao i inovativnim projektima, kao što je zamjena ribarskih mreža selektivnijom ribolovnom opremom, s ciljem smanjenja utjecaja ribolova i ribogojstva na okoliš.

Ribogojstvo ima golem potencijal za smanjenje ovisnosti o uvozu, zadržavanju i otvaranju novih radnih mjesta, a želja je dodatno potaknuti razvoj novih smjerova u akvakulturi, npr. neprehrambena akvakultura te povezati dionike povezane s morem (npr. ribare i znanstvenike) u cilju pronalaženja održivih načina iskorištavanja prirodnih resursa.

Najnoviji članci iz iste kategorije