Financijska omotnica

Ukupna financijska omotnica za RH iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda u financijskoj perspektivi EU 2007.- 2013. g. iznosi 449,4 milijuna eura. Od navedenog iznosa, 438,2 milijuna eura namijenjeno je ostvarivanju cilja konvergencije (prvi cilj Kohezijske politike EU), koji će biti alocirani prema definiranim operativnim programima:

  1. Promet – 120 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj,
  2. Okoliš – 149,8 milijuna eura iz Kohezijskog fonda,
  3. Regionalna konkurentnost – 108,4 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj,
  4. Razvoj ljudskih potencijala – 60 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda.

[wpfilebase tag=file id=25 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije