10 najvećih promjena za razdoblje 2021- 2027

Donosimo pregled najvećih promjena za financijsko razdoblje 2021 – 2027

  1. | S 11 na 5 ciljeva

U prethodnom razdoblju ciljevi su bili posloženi u 11 tematskih područja. U novom razdoblju svode se na 5 ciljeva ulaganja, kojima EU želi financirati viziju Europe koja je: pametna, zelenija, bolje povezana, više socijalna i bliža građanima.

  1. | Novi fondovi

Već uobičajenim fondovima za regionalni razvoj, socijalni fond, kohezijski te fond za pomorstvo i ribarstvo, dodaju se: Fond za azil i migracije, Instrument za upravljanje granicama i vize te Fond za unutarnju sigurnost. Ovim promjenama EU odgovara na izazove u području sigurnosti, migracija, kriza i sl. Međutim, želi se smanjiti rascjepkanost pravila i ujednačiti ih među fondovima koliko je god to moguće.

  1. | NRS

Nacionalna razvojna strategija postaje iznimno bitan novi strateški dokument u svakoj zemlji članici koji će definirati srednjoročne i dugoročne prioritete za održiv razvoj i prosperitet države i društva i to na period od 10 godina. Strategija će biti temelj za planiranje proračuna i programiranje sredstava iz ESI fondova. MRRFEU koordinira razvoj NRS-a u RH.

  1. | model 5+2

Operativni programi u zemljama članicama biti će zamišljeni po modelu 5+2(+2). To znači da se programira za razdoblje od 5 godina, nakon čega će se raditi revizija postignuća, sukladno tome izmjene programa i rebalansi i onda nastavak financiranja u ostatku razdoblja do roka prihvatljivosti izdataka 2029.godine.

  1. | S 351 na 330 mlrd eura

Ukupna alokacija u ESI fondovima se smanjuje zbog izlaska Velike Britanije iz Unije te se planira da će iznositi 330 mlrd eura za sve zemlje članice koji će biti dostupni kroz nekoliko različitih fondova zajedno.

  1. | 9,8 mlrd eura za RH

Iznos od 9,8 mlrd eura Hrvatskoj za razdoblje 2021-2027 može se gledati kao smanjenje od 6% u odnosu na prethodno razdoblje ako se gleda apsolutna alokacija (paritet cijena u 2018. g.), no ako se gleda koliko je to novaca po stanovniku, relativno smanjenje ne postoji, 0% je razlika ulaganja po stanovniku u period 2014-2020 i u 2021-2027.

  1. | 5% fleksibilnosti

Za svaki od prioriteta financiranja, država članica moći će jednostavno i samostalno upravljati rebalansima među prioritetima u iznosu od 5%. Također, općenito 5% vrijednosti programa, zemlja članica će moći uložiti u novi program InvestEU kojim centralno upravlja EU i koji ima općenito manje zahtjevna pravima, poštujući ciljeve regionalne politike.

  1. | 500 milijuna eura za europsku urbanu inicijativu

Nove uredbe predviđaju raspodjelu 500 milijuna eura za direktna ulaganja u urbanu inicijativu, odnosno međugradsku suradnju, inovacije i izgradnju kapaciteta gradova.

  1. | 85% – 70%

Najveća je najkontroverznija novost novih Uredbi da će 70% biti maksimalna stopa financiranja ESI fondovima za manje razvijene regije EU (kao što je Hrvatska). Izmjenom stope EU želi naglasiti izlazak iz krize te poticati korisnike da preuzmu više odgovornosti u odabiru i provedbi svojih projekata jer trebaju sufinancirati više.

  1. | E-kohezija

Svi podaci koji su nužni za praćenje napretka u provedbi EU projekata, među ostalima podaci o rezultatima i uspješnosti programa, morati će se dostavljati Europskoj Komisiji elektroničkim putem svaka dva mjeseca, što znači da će se platforme otvorenih podataka ažurirati gotovo u stvarnom vremenu.

 

Najnoviji članci iz iste kategorije