Otvoren poziv IRI2

Unutar prioritetne osi „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“ otvoren je novi poziv „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koje proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ (IRI2).

U prvoj fazi ovog poziva iz 2016. godine sufinancirano je 87 projekata koji su prijaviteljima i partnerima donijeli više od 683 milijuna kuna.

U ovom pozivu je dostupno 770.000.000,00 kn bespovratnih sredstava, pri čemu je minimalni iznos: 1.000.000,00 kn, a maksimalni iznos: 30.000.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici uz (opcionalno) partnerstvo s poduzetnicima i/ili organizacijama za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem, resursima i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje).

Projekt istraživanja i razvoja odnosi se na jedno ili više identificiranih prioritetnih tematskih područja i/ili međusektorske teme Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske:

 • ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA
 • ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ
 • PROMET I MOBILNOST
 • SIGURNOST
 • HRANA I BIOEKONOMIJA

 

Prihvatljive aktivnosti

 • Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja: industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvedivosti.
 • Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

 

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera
 • Neizravni troškovi – odnose se na troškove uredskog prostora
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme
 • Ostali izdaci poslovanja – prihvatljivi do 15% ukupne vrijednosti Projekta, ali ne više od 2,5 mil. kn
 • Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga
 • Trošak izrade studije izvedivosti prihvatljiv je samo ukoliko je povezan s drugim aktivnostima industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga.
 • Troškovi za partnera koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu s najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat

 

VAŽNO!

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 31. siječnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Projektni prijedlozi  obrađuju se i ocjenjuju prema vremenskom redoslijedu zaprimanja u sustav eFondovi te se istim redoslijedom (ovisno o ishodu vrednovanja) dodjeljuju bespovratna sredstva do iskorištenja raspoloživih sredstava, stoga savjetujemo da svoje prijedloge podnesete što ranije.

Za više informacija javite nam se na info@pjr.hr.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije

Konferencija javna nabava

Profesionalizacija javne nabave

Treća Međunarodna konferencija o javnoj nabavi održat će se u Opatiji će se od 20. do 21. svibnja 2021. godine. Sudionici konferencije čut će primjere iz prakse javne nabave dviju država članica EU te razmijeniti iskustva s brojnim domaćim stručnjacima.

Pročitajte više »
Program izobrazbe u području javne nabave

Steknite certifikat u području javne nabave!

Program izobrazbe u području javne nabave obuhvaća pet dana i traje 50 nastavnih sati. Potvrda o odslušanom programu vrijedi 3 godine, kada je potrebno položiti ispit pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te steći certifikat u području javne nabave.

Pročitajte više »
Konferencija javna nabava

Koncept zelene javne nabave

Konferencija u Opatiji
Treća Međunarodna konferencija o javnoj nabavi održat će se u Opatiji će se od 20. do 21. svibnja 2021. godine. Organizator konferencije je Projekt jednako razvoj d.o.o.

Pročitajte više »