Završna konferencija projekta “Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH s naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude”

U Zagrebu su 29. studenog 2017. g. predstavljeni rezultati projekta „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH s naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“ koji se financira sredstvima Europske unije, a koji su proveli Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije,  uz tehničku pomoć zajednice Projekt jednako razvoj d.o.o., Algebra d.o.o., Pučko otvoreno učilište Algebra i Blink d.o.o. Među ostalim rezultatima projekta, predstavljena je analiza stanja u sustavu javne nabave u Republici Hrvatskoj.

Istraživanju su se odazvale 623 organizacije, obveznice Zakona o javnoj nabavi u Hrvatskoj koje aktivno provode postupke nabave, odnosno 40% svih obveznika. Analizom su identificirane ključne prepreke s kojima se obveznici javne nabave suočavaju kod primjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (ENP).

Najznačajnije prepreke u određivanju i dokazivanju uvjeta  sposobnosti koje su ispitanici naveli su neupućenost u posebne propise vezane uz predmet nabave, te nesigurnost i neznanje u određivanju dokumenata kojima se dokazuje određeni uvjet sposobnosti. Više od 77% obveznika javne nabave do sada nije koristilo ENP u postupcima, a kao najčešći razlog je činjenica da je cijena smatrana najboljim kriterijem.

Od ključnih rezultata svakako se ističe da čak 75% obveznika Zakona o javnoj nabavi kao  glavnu potrebu ističe dodatne edukacije, treninge i primjere korištenja ekonomski najpovoljnije ponude. Istraživanjem je pokazano koje su najvažnije teme prema kojima je potrebno usmjeriti programe izobrazbe i usavršavanja, a to su povrh svega vježbe provedbe postupka nabave, praktični primjeri kritičnih točaka postupaka nabave te praksa i primjeri korištenja kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.

Unutar projekta su održane jednodnevne i dvodnevne radionice za državna tijela i javne naručitelje na svim razinama i razvijeni su ljudski kapaciteti za primjenu metodologije. Polaznici su upoznati s kriterijima koji se temelje na kriterijima ekonomski najpovoljnije ponude. Radionice su održane u osam gradova: Osijeku, Varaždinu, Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru, Splitu i Dubrovniku.

Osim same analize stanja,  unutar projekta je izrađen i priručnik koji će služiti kao vodič stručnom osoblju koje sudjeluje u procesima javne nabave. Priručnik je javno objavljen i dostupan na poveznici: http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=6156.

Najnoviji članci iz iste kategorije