Koje pozive možemo očekivati u 2018. godini?

Forum „EU fondovi za europsko poduzetništvo“ na kojem je sudjelovao PJR održan je u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. Na forumu se uz presjek stanja EU fondova najviše govorilo o pozivima koji će biti objavljeni u 2018. godini. Službeni indikativni plan objave poziva će biti dostupan u siječnju, a do tada raspolažemo informacijama iznesenima na forumu.

Jedna od novina koje se uvodi 2018. godine je sustav E-fondovi kroz koji će se projektna dokumentacija podizati online i neće biti potrebe slati cjelokupnu opsežnu dokumentaciju poštom.

 1. Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a – predviđeno je 200 milijuna kuna, a objava će ići do kraja godine dok će slanje projektnih prijava biti otvoreno početkom travnja.
 2. Certifikati i norme za sustave upravljanja – u prvom kvartalu 2018.
 3. Znakovi kvalitete – poziv u obliku vaučera koji bi se trebao otvoriti u prvom kvartalu 2018. s rokom do 2020. godine. Za sada je predviđena alokacija 7,6 milijuna kuna.
 4. Inovacijski vaučeri – predviđeno je otvaranje u prvom kvartalu i bit će namijenjen samo uslugama. Potpora će biti do 50.000 EUR, dok je alocirano 49,4 milijuna kuna.
 5. Pečati izvrsnosti Faza 1 – poziv ograničen na korisnike iz Obzora 2020, otvaranje poziva će biti u prvom kvartalu.
 6. „Mikro za mikro“ – poziv namijenjen uvođenju IKT-a za mikro poduzeća u obliku vaučera za usluge. Alokacija je 15,2 milijuna kuna, dok će potpore biti do 70.000 kn.
 7. Internacionalizacija poslovanja MSP faza II – predviđen je za drugi kvartal, a alocirano je 38 milijuna kuna
 8. Informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – alokacija jednaka kao i prethodnom pozivu, 38 milijuna kuna, dok bi otvaranje trebalo biti u trećem kvartalu.
 9. Energetska učinkovitost i OIE za sektore trgovine i turizma – bit će namijenjen MSP i velikim poduzećima, a predviđeno otvaranje poziva je drugi kvartal 2018. godine
 10. Energetska učinkovitost i OIE u sektoru proizvodnje – faza II, također će biti za MSP i velika poduzeća dok će objava poziva biti u drugom ili trećem kvartalu
 11. Inovacije u područjima S3 (pametne specijalizacije) – previđen je za četvrti kvartal, alocirano je 634 milijuna kuna.

 

Za dodatne informacije javite se na info@pjr.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije