Velika projekta tehničke pomoći na kojima smo angažirani

Tu smo za vas

Reference | Projekti tehničke pomoći

Microsoft Hrvatska d.o.o.

Stručna pomoć uključivala je savjetovanje klijenata Microsofta u utvrđivanju prihvatljivosti razvojnih ideja i priprema mišljenja o prihvatljivosti ideja za EU fondove i strateške projekte; Praćenje mogućnosti za financiranje EU fondovima relevantne za ICT sektor;...

read more

Izrada Strategije razvoja grada Umaga 2015. – 2020.

U sklopu Izrade Strategije razvoja grada Umaga, stručna je pomoć pružena kroz analizu postojećih strateških dokumenata na razini Grada Umaga i Istarske županije i uklapanja istih u buduću strategiju Grada, te kroz analizu prioriteta razvojnih potreba i strateških...

read more