Petra Paulić

konzultantica 

Petra Paulić je diplomirala ekonomiju na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment, u sklopu Sveučilišta u Rijeci nakon čega je završila specijalistički postdiplomski studij Menadžment kulturne baštine i održivi razvoj, pri Corvinus Sveučilištu u Mađarskoj (Institute for Social and European Studies – ISES). Završila je i poslovnu školu Experta, smjer Projektni menadžer EU fondova, a trenutno je doktorand humanističkih znanosti na Alma Mater Europea (Global Centre for Advance Studies) u Mariboru. Nekoliko godina radila je na području turizma i menadžmenta prilikom čega je usvojila praktična znanja i organizacijske sposobnosti u poduzetništvu. Nakon toga radi dugi niz godina kao istraživač na mnogobrojnim strateškim i planskim projektima vezanim uz kulturu, kreativnost, industriju i turizam.  Sudjelovala je u organiziranju projekta KREDA (Kreativna edukacija) u sklopu kojeg je i predavala nekoliko tema vezanih uz financiranje u kulturi. Uz mnogobrojne razvoje projekata za aplikaciju na EU fondove, provodila je i vrlo uspješan UNESCO projekt Cool Industries for the Creative City (CICC), te je radila i kao konzultant na prijavi za European Capitals of Culture 2020. za Grad Pulu. Predavala je i kao gostujući predavač na Veleučilištu VERN, a trenutno je i predavač na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld. Kao konzultantica u PJR-u se dominatno bavi savjetovanjem klijenata o mogućnostima razvoja projektne ideje u kvalitetan projektni prijedlog sukladno natječajima, izradom studija (pred)izvodljivosti te razvojem marketinških, investicijskih i poslovnih planova, kao i savjetovanjem u razvoju strateških razvojnih dokumenata jedinica regionalne i lokalne samouprave.