Ivica Pranjić

konzultant

Diplomirani ekonomist, diplomu je stekao na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. U javnoj nabavi radi od 2005. godine kada je postao voditelj komercijalnih poslova u Studentskom centru u Zagrebu. Osim u Studentskom centru u Zagrebu, tijekom zadnjih 14 godina, radio je kao voditelj javne nabave u Zagrebačkom holdingu d.o.o., Domu zdravlja Zagreb – centar i u Agenciji za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. U navedenom periodu sudjelovao je u provedbi više stotina postupaka javne nabave. Od 2009. godine aktivno predaje u Programu izobrazbe iz područja javne nabave i u programima usavršavanja, te je tijekom proteklih 10 godina održao gotovo 400 sati predavanja. Aktivno piše stručne članke iz područja javne nabave, te je tijekom proteklih nekoliko godina objavio dvadesetak članaka. U PJR-u radi kao konzultant u pripremi i provođenju postupaka javne nabave po ZJN-u te postupaka za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, sklapanju ugovora o nabavi radi realizacije EU projekata, tumačenju nepravilnosti u postupcima, priprema i održava programe i usavršavanja u javnoj nabavi.