Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2020. – 2023.

Usluga se sastojala od procjene potrebe za izobrazbom državnih službenika, izrade Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi te jačanja kapaciteta Državne škole za javnu upravu i Ministarstva uprave za strateško planiranje, provedbu i praćenje provedbe strateških dokumenata u području upravljanja ljudskim potencijalima.

Najnoviji članci iz iste kategorije