Grad Krk – Izrada plana razvoja 2021. do 2027.

PJR je Gradu Krku pružio uslugu izrade akata strateškog planiranja, odnosno uslugu izrade provedbenog programa grada Krka i plana razvoja 2021.-2027. godine.

Najnoviji članci iz iste kategorije