Poljoprivredno Šumarska Škola Vinkovci – Strategija RCK

Za Poljoprivredno Šumarsku Školu Vinkovci izrađena je studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, zatim pružena podrška u uspostavi sustava za potporu osiguranja kvalitete i licence te izrađen strateški plan razvoja RCK u poljoprivredi.

Najnoviji članci iz iste kategorije