Izrada plana razvoja Grada Ludbrega 2021. – 2026.

Plan razvoja Grada Ludbrega 2021. – 2026. izrađivao se sukladno zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Izrađena je i komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan.

Najnoviji članci iz iste kategorije