Izrada županijske razvojne strategije Brodsko-posavske županije za razdoblje 2016. – 2020.

Izrada strategije BPŽ uključivala je analizu dostupnih relevantnih dokumenata, izradu ‘Osnovne analize’, analize provodenja prijašnjih strategija i SWOT-a, izradu Strateškog okvira, izradu politike Županije prema teritorijalnom i urbanom razvoju, izradu financijskog i institucionalnog okvira, popis strateških Županijskih projekata, izradu Akcijskog plana te izradu komunikacijske strategije.

Najnoviji članci iz iste kategorije