Predstavljen Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Predstavljen je sažetak dokumenta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, putem kojega će Hrvatskoj biti dostupno ukupno 6,3 milijardi eura bespovratnih sredstava.

 

Komponente plana oporavka i otpornosti

Plan oporavka i otpornosti sastoji se sljedećih komponenti:

  1. Gospodarstvo
  2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina
  3. Obrazovanje, znanost i istraživanje
  4. Tržište rada i socijalna zaštita
  5. Zdravstvo
  6. Obnova zgrada

 

Procijenjena vrijednost ulaganja u gospodarstvo

Predviđena procijenjena vrijednost ulaganja za komponentu gospodarstvo je više od 26 milijardi kn, odnosno 54% od ukupne vrijednosti svih ulaganja. Investicije se odnose većim dijelom na ulaganja u tvrtke u javnom vlasništvu u sektorima energetike, vodnog gospodarstva, otpada kao i na jačanje poduzetničkog okruženja. Dijelom se komponenta odnosi na direktne poticaje poduzetništvu, primjerice na jačanje konkurentnosti i zelenu tranziciju, inovacije, nove tehnologije i internacionalizaciju poslovanja. Također, predviđene su investicije za razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma kao jednog od trenutno najpogođenijih sektora.

Raspodjela iznosa

Za obrazovanje je predviđeno 15% od ukupnog iznosa, primjerice za gradnju vrtića i škola, dok je za obnovu zgrada oštećenih potresom predviđeno 12%, a za javnu upravu i pravosuđe 10%. Predviđeno ulaganje u reformu zdravstva je 5% te 4% za tržište rada i socijalnu zaštitu.

Naglasak na zelenu i digitalnu tranziciju

Prema pravilima Europske Unije kao davatelja sredstava, udio investicija koje tangiraju zelenu i digitalnu tranziciju, od čega  minimalno 37% od ukupnih sredstava mora biti usmjereno u zelenu tranziciju, odnosno 20% u digitalnu.

Isplata predujma do kraja 2021.

Očekuje se da će cjelokupan Plan oporavka biti predstavljen krajem travnja, a Hrvatskoj bi do kraja 2021. trebao biti isplaćen predujam od oko 6,1 milijarde kuna za provedbu.

Više informacija dostupno je na https://planoporavka.gov.hr/.

 

Besplatna procjena potencijala

Drago nam je da se Nacionalni plan oporavka i otpornosti objavio, makar samo u formi sažetka, što znači da mnogo javnih i privatnih korisnika treba početi pripremati svoje projekte. Za besplatnu procjenu potencijala Vaše projektne ideje ili portfelja investicija s mogućnostima za financiranje EU fondovima obratite nam se na info@pjr.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije