Pravna zaštita korisnika bespovratnih sredstava

Pravna zaštita

Vaše se obveze lako daju iščitati iz ugovora o bespovratnim sredstvima, dok je s vašim pravima nešto drugačija situacija. Što vam je činiti ako je nadležno tijelo uočilo i utvrdilo nepravilnosti u provedbi vašeg projekta radi čega vam je odredilo financijsku korekciju?

Zamislite da ste vi poduzetnik koji je dobio bespovratna sredstva ESI fondova, poznajete sve obveze i procedure, mislite da ispravno postupate, ali je posredničko tijelo utvrdilo da su pravila prekršena, zanemarena ili s druge strane da su postavljeni uvjeti prestrogi, nepovezani s predmetom nabave i slično. Što ako je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnosti u provedbi vašeg projekta, zbog čega vam je odredilo financijsku korekciju?
Ugovor o bespovratnim sredstvima nalaže mirno rješavanje sporova.

Ako zahtjev za mirno rješenje na bude prihvaćen ili se ne postigne sporazum u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, njegov podnositelj može pred nadležnim sudom pokrenuti spor.

Koji se sud smatra nadležnim za rješavanje ovih sporova?
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava trostrani je ugovor između posredničkih tijela razine 1 i 2 i korisnika sredstava, ali nije jasno navedeno da se radi o upravnom ugovoru.


Korisnici su dužni poznavati pravni okvir RH da bi znali hoće li tužbu uložiti na upravni ili trgovački sud. Kada korisnik dobije odluku o povratu, treba li odmah uložiti tužbu pred nadležnim sudom, ili postoji prvostupanjska pravna zaštita?
Odluka o povratu ne predstavlja upravni akt čija bi se zakonitost ispitivala povodom tužbe u upravnom sporu. Korisnik ima pravo prigovora Upravljačkom
tijelu, o kojem je UT dužno odlučiti odgovarajućom primjenom odredbe članka 122. Zakona o općem upravnom postupku u formi rješenja, kojeg se može tužbom osporavati u upravnom sporu.
Odluka o povratu nije upravni akt kojim je odlučeno o pravu ili pravnom interesu tužitelja, već obrazac deklarativne naravi u kojem su navedeni podaci
koji su utvrđeni u postupku utvrđivanja nepravilnosti u kojem je korisniku osigurana pravna zaštita kroz institut prigovora. Što ako niste zadovoljni s rješenjem UT-a, pokrećete li upravni spor ili mirenje?
U pravnom okviru koji regulira korištenje ESI fondova nije jasno određeno postupanje u slučaju pokretanja upravnog spora protiv rješenja UT-a. Odredbe Ugovora o bespovratnim sredstvima na neki se način kose s odredbom članka 24. Zakona o upravnim sporovima koji nalaže da se tužba podnosi
sudu u roku od 30 dana od dostave osporene pojedinačne odluke ili odluke o prigovoru na osporeno postupanje. Miruje li rok za pokretanje upravnog
spora u slučaju kad korisnik nakon rješenja Upravljačkog tijela zatraži mirno rješavanje spora?

Ako ne, korisnik se može naći u velikom problemu jer ne postoji zakonska obveza u kojem se roku korisniku mora odgovoriti na zahtjev za mirno rješenje. Ako mirenje i započne pravodobno, no u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva se ne postigne dogovor, a u međuvremenu je već protekao rok od 30 dana za podizanje tužbe u upravnom sporu, korisnik je ostavljen bez daljnje sudske zaštite

Najnoviji članci iz iste kategorije