Pravna zaštita korisnika bespovratnih sredstava

Pravna zaštita

Vaše se obveze lako daju iščitati iz ugovora o bespovratnim sredstvima, dok je s vašim pravima nešto drugačija situacija. Što vam je činiti ako je nadležno tijelo uočilo i utvrdilo nepravilnosti u provedbi vašeg projekta radi čega vam je odredilo financijsku korekciju?

Zamislite da ste vi poduzetnik koji je dobio bespovratna sredstva ESI fondova, poznajete sve obveze i procedure, mislite da ispravno postupate, ali je posredničko tijelo utvrdilo da su pravila prekršena, zanemarena ili s druge strane da su postavljeni uvjeti prestrogi, nepovezani s predmetom nabave i slično. Što ako je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnosti u provedbi vašeg projekta, zbog čega vam je odredilo financijsku korekciju?
Ugovor o bespovratnim sredstvima nalaže mirno rješavanje sporova.

Ako zahtjev za mirno rješenje na bude prihvaćen ili se ne postigne sporazum u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, njegov podnositelj može pred nadležnim sudom pokrenuti spor.

Koji se sud smatra nadležnim za rješavanje ovih sporova?
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava trostrani je ugovor između posredničkih tijela razine 1 i 2 i korisnika sredstava, ali nije jasno navedeno da se radi o upravnom ugovoru.


Korisnici su dužni poznavati pravni okvir RH da bi znali hoće li tužbu uložiti na upravni ili trgovački sud. Kada korisnik dobije odluku o povratu, treba li odmah uložiti tužbu pred nadležnim sudom, ili postoji prvostupanjska pravna zaštita?
Odluka o povratu ne predstavlja upravni akt čija bi se zakonitost ispitivala povodom tužbe u upravnom sporu. Korisnik ima pravo prigovora Upravljačkom
tijelu, o kojem je UT dužno odlučiti odgovarajućom primjenom odredbe članka 122. Zakona o općem upravnom postupku u formi rješenja, kojeg se može tužbom osporavati u upravnom sporu.
Odluka o povratu nije upravni akt kojim je odlučeno o pravu ili pravnom interesu tužitelja, već obrazac deklarativne naravi u kojem su navedeni podaci
koji su utvrđeni u postupku utvrđivanja nepravilnosti u kojem je korisniku osigurana pravna zaštita kroz institut prigovora. Što ako niste zadovoljni s rješenjem UT-a, pokrećete li upravni spor ili mirenje?
U pravnom okviru koji regulira korištenje ESI fondova nije jasno određeno postupanje u slučaju pokretanja upravnog spora protiv rješenja UT-a. Odredbe Ugovora o bespovratnim sredstvima na neki se način kose s odredbom članka 24. Zakona o upravnim sporovima koji nalaže da se tužba podnosi
sudu u roku od 30 dana od dostave osporene pojedinačne odluke ili odluke o prigovoru na osporeno postupanje. Miruje li rok za pokretanje upravnog
spora u slučaju kad korisnik nakon rješenja Upravljačkog tijela zatraži mirno rješavanje spora?

Ako ne, korisnik se može naći u velikom problemu jer ne postoji zakonska obveza u kojem se roku korisniku mora odgovoriti na zahtjev za mirno rješenje. Ako mirenje i započne pravodobno, no u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva se ne postigne dogovor, a u međuvremenu je već protekao rok od 30 dana za podizanje tužbe u upravnom sporu, korisnik je ostavljen bez daljnje sudske zaštite

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije

Konferencija javna nabava

Profesionalizacija javne nabave

Treća Međunarodna konferencija o javnoj nabavi održat će se u Opatiji će se od 20. do 21. svibnja 2021. godine. Sudionici konferencije čut će primjere iz prakse javne nabave dviju država članica EU te razmijeniti iskustva s brojnim domaćim stručnjacima.

Pročitajte više »
Program izobrazbe u području javne nabave

Steknite certifikat u području javne nabave!

Program izobrazbe u području javne nabave obuhvaća pet dana i traje 50 nastavnih sati. Potvrda o odslušanom programu vrijedi 3 godine, kada je potrebno položiti ispit pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te steći certifikat u području javne nabave.

Pročitajte više »
Konferencija javna nabava

Koncept zelene javne nabave

Konferencija u Opatiji
Treća Međunarodna konferencija o javnoj nabavi održat će se u Opatiji će se od 20. do 21. svibnja 2021. godine. Organizator konferencije je Projekt jednako razvoj d.o.o.

Pročitajte više »