Potencijal organizacije za korištenje EU fondova

pjr-educa-47

Ključni strateški dokumenti u kojima se određuju prioriteti financiranja iz strukturnih fondova EU, osim što nam daju naznaku o tome koje natječaje za bespovratna sredstva možemo očekivati u trenutnom financijskom razdoblju (od 2014. – 2020. godine), daju nam i sliku o preferiranim vrstama organizacija odnosno budućim prijaviteljima poticaja. Temeljem tih strateških dokumenata može se odrediti potencijal organizacije za korištenje EU fondova odnosno procijeniti količinu prilika u natječajima.

Iskustvo je pokazalo da postoji set kriterija koji se učestalo ponavljaju u službenim kriterijima odabira u natječajima za bespovratna sredstva koji nam također mogu dati sliku o potencijalu za korištenje istih. Ipak, važno je napomenuti kako svaki natječaj za bespovratna sredstva propisuje vlastite kriterije i uvjete za odabir projekata koji će se financirati, te da se zbog velikog broja potpuno novih očekivanih natječaja ne može sa sigurnošću predvidjeti koji će kriteriji biti primijenjeni u svim nadolazećim natječajima.

U nastavku donosimo kratak pregled nekih od mnogo kriterija koje koristimo u određivanju potencijala pojedine organizacije za korištenje EU fondova i identificiranje mogućih budućih prilika.

Uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i minimalni uvjeti za projekte

Uvjeti prihvatljivosti prijavitelja na nekom natječaju za bespovratna sredstva ključni su jer organizacija mora zadovoljavati sve propisane kriterije da bi se uopće mogla prijaviti na natječaj. U suprotnome će prijava automatski biti isključena, bez obzira na kvalitetu samog projekta.

Svaki natječaj propisuje kriterije odabira projektnih prijedloga te određuje minimalan broj bodova koji je potrebno zadovoljiti kako bi se projekt uputio u sljedeću fazu ocjenjivanja. Neki natječaji detaljnije razrađuju te kriterije, pa se potencijalni broj bodova koji bi neki projekt ostvario može unaprijed procijeniti. Primjerice, u trenutno otvorenim natječajima namijenjenima malim i srednjim poduzećima „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“; „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“, točan broj bodova može se izračunati za povijesne financijske kapacitete ili doprinos pokazateljima Poziva već u fazi pripreme projekta.

Utvrđivanje potencijala organizacije za EU fondove

Nastavno na navedene, ali i na niz drugih uvjeta, a kako bi se unaprijed mogle procijeniti mogućnosti za financiranje iz fondova EU, osmislili smo upitnik za procjenu potencijala organizacije. U nastavku donosimo neka od pitanja koja upitnik uključuje:

  • veličina organizacije,
  • financijski kapaciteti i iskustvo,
  • lokacija projekta ili registracije organizacije,
  • potencijal suradnje s drugim organizacijama,
  • naglašenost horizontalnih prioriteta itd.

Temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (nadalje: OPKK), može se zaključiti kako je jedan od prioriteta za sljedeće razdoblje razvoj malih i srednjih poduzetnika (MSP) pa se za takvu vrstu organizacija očekuje i više natječaja, za razliku od velikih poduzeća. Upravo iz tog razloga, kao jedan od bitnih kriterija izdvajamo veličinu organizacije, koja nam omogućava da odmah u početku procijenimo spada li veličina organizacije u prioritetni red veličina i, temeljem toga, koliko bi se mogućnosti moglo očekivati za tu organizaciju u narednom razdoblju. Bez obzira na pravni oblik organizacije, postojeća iskustva, znanja, ali i kvalitetan kadar koji će moći provesti projekt, doprinose većem potencijalu u korištenju EU fondova.

Još jedan bitan kriterij za procjenu potencijala i mogućnost prijave na natječaje čine financijski kapaciteti prijavitelja. U većini natječaja za bespovratna sredstva EU, prijavitelji moraju sufinancirati projekt u određenom postotku koji propisuje sam natječaj. Prijavitelji projekt mogu sufinancirati sami vlastitim sredstvima ili kreditom pa je stoga važno utvrditi posjeduje li prijavitelj financijske kapacitete za provedbu projekta, a povijesno pokazani pozitivni poslovni rezultati često su i uvjet prihvatljivosti prijavitelja.

Mjesto provedbe projekta ili registracije organizacije može biti važan faktor u ocjenjivanju projekata, jer se projektima želi postići ujednačena regionalna razvijenost. Uobičajeno je da će organizacije koje imaju sjedište ili djeluju na manje razvijenim područjima imati veći potencijal za korištenje EU fondova jer mogu dobiti više bodova u tako složenim kriterijima odabira.

Naglašeno djelovanje organizacije u smislu horizontalnih prioriteta, kao što su rješavanje problema nezaposlenosti, ulaganja u obrazovanje, socijalnu uključenost osoba u nepovoljnom položaju itd. organizaciji otvara čitav niz mogućnosti iz Europskog socijalnog fonda. Iako su radi o područjima u kojima načelno kao prijavitelji djeluju razne nevladine organizacije, udruge, ustanove, jedinice lokalne samouprave i sl., često se prilike mogu pronaći i za poslovni sektor, gdje poslodavci mogu sudjelovati u projektima. Kroz partnersko sudjelovanje u projektima, organizacije koje do sada nisu imale iskustvo u provođenju projekata mogu ga steći, što je isto tako prednost pri prijavi na pojedini natječaj.

Ukoliko bi Vas zanimale mogućnosti Vaše tvrtke u fondovima EU te biste željeli da za Vas izradimo besplatno Mišljenje o potencijalu u fondovima EU, možete se javiti na info@pjr.hr.

[wpfilebase tag=file id=14 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije