Planiranje ugovora o nabavi opreme iz EU fondova

Ugovori o nabavi opreme u EU projektima odnose se na kupovinu (nabavu) tražene opreme, ali mogu uključivati i razne druge usluge koje uobičajeno prate samu nabavu – dostavu, instalaciju, testiranje, obuku (edukaciju), garancije, različite post-prodajne usluge (dodatne garancije, dostupnost rezervnih dijelova, odzivno vrijeme na prijavljeni kvar i slično). Korisnik ugovora o bespovratnim sredstvima slobodan je, prilikom postupka nabave opreme (tzv. sekundarna nabava), tražiti sve potrebne dodatne usluge ukoliko ima sredstava u proračunu za isto te ukoliko poštuje pravila nabave, tj. primijeni ispravnu proceduru te na ispravan način definira natječajnu dokumentaciju.

  1. Usluge u ugovorima o nabavi opreme

Općenito, usluge u okviru ugovora o nabavi opreme mogu se podijeliti u dvije kategorije:

  1. usluge koje su potrebne kako bi oprema bila funkcionalna (operativna) – podrazumijeva dostavu, instalaciju, trening i slično
  2. post prodajne usluge – pokrivaju razdoblje nakon preuzimanja opreme – korisnik opremu već koristi, ali dobavljač još uvijek ima određene ugovorne obveze sukladno ugovoru o nabavi opreme.

Uobičajeno je da se sadržaj dokumentacije za nadmetanje (tehničke specifikacije) podijeli na dva dijela, ovisno o gore navedenom (različiti certifikati, priručnici i sl. navode se u dijelu koji se odnosi na usluge koje su potrebne da bi oprema bila funkcionalna). Nadalje, tijekom pripreme natječajne dokumentacije treba uzeti u obzir da sve dodatne usluge (osim same cijene opreme) dodatno podižu cijenu ponudama.

  1. Garantni period

Također, garantni period (jamstvo) unutar ugovora o nabavi opreme dijeli se na obavezno jamstvo koje je uključeno u cijenu opreme – standardna garancija ili warranty (vidjeti čl. 32. Posebnih uvjeta ugovora; čl. 32.3[1] Općih uvjeta ugovora) i traje maksimalno 365 kalendarskih dana, te na tzv. postprodajne usluge (komercijalna garancija) tzv. after-sales-services, ako su iste predviđene ugovorom (čl. 33. Posebnih uvjeta ugovora; čl. 33 Općih uvjeta ugovora[2]). Produljene garantnog roka u postprodajnim uslugama mora se jasno naznačiti u tehničkim specifikacijama jer predstavlja dodatne usluge za dobavljača koje samim time i podižu njegove troškove, odnosno cijenu ponude.

  1. Istraživanje tržišta

Kako bi korisnik bespovratnih sredstava mogao osigurati dostatna sredstva za financiranje željene opreme i svih dodatnih usluga preporučuje se prije samog pokretanja natječajnog postupka za nabavu opreme istražiti tržište.

Istraživanje tržišta služi kako bi se, uz dostatnost financijskih sredstava, odredilo postoje li dobavljači iz odgovarajućih zemalja koji mogu ponuditi zatraženu opremu te postoji li više različitih tipova opreme na tržištu (odnosno osigurava se da same tehničke specifikacije ne pogoduju određenom proizvođaču). Osim ovog bilo bi dobro da samo istraživanje tržišta također pokaže ima li oprema i prihvatljivo podrijetlo (za kupnju iz EU fondova).

Korisnik bi pri tome trebao imati na umu sve tražene usluge koje su predviđene natječajnom dokumentacijom kako bi prosječna cijena odražavala vrijednost nabave sa svim dodatnim uslugama. Ponuditelji će odrediti svoje cijene na temelju traženih usluga (operativne i postprodajne usluge), a uključivat će dodatne naknade za taj posao. Stoga, ako te usluge nisu uključene u analizu tržišta, procijenjena cijena na temelju koje će se pokrenuti nabava neće odražavati vrijednost stvarnih ponuda.

[wpfilebase tag=file id=20 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije