Petra Žinić

Specijalistica za marketing

Diplomirala je ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu. Nakon završenog studija, počinje s radom u poslovima administracije i računovodstva. Poslovi su sadržavali zadatke u organizaciji rada ureda, logističke podrške voditeljima odjela, izradi promotivnih materijala, brizi o provođenju zakonskih propisa, računovodstvu, evidenciji plaćanja, nabavi, komunikaciji s korisnicima i dobavljačima.

U PJR-u sudjeluje u radu odjela marketinga. Pomaže pri organizaciji edukacija, događaja, nastupa na konferencijama, te marketinškim kampanjama kako PJR-a tako i klijenata. Zadužena je za aktivnosti istraživanja, izradu i ažuriranje ključnih poruka, referenci tvrtke, digitalni marketinge i aktivnosti oglašavanja. Sudjeluje u pružanju profesionalne usluge klijentima koje tvrtka savjetuje u pripremi i provedbi njihovih EU projekta, i to u području planiranja i organizacije promidžbe i vidljivosti projekta