Ozren Hudina

Direktor prodaje i financijskog i poslovnog savjetovanja

Magistar ekonomije sa završenim Executive MBA programom. Uz formalno obrazovanje kroz karijeru je stekao veliki broj certifikata iz različitih područja poput upravljanja projektima (PM Accredited certification i SCRUM Master), upravljanja rizicima (RMA certifikat), izrade CBA (CBA certifikat na Universita degli Studi di Milano & CSIL), upravljanja informacijskom sigurnošću (IRCA ISO 27001 Lead Auditor) i dr. 

Financijski je stručnjak, konzultant i stručnjak za EU fondove sa preko 15 godina iskustva u korporativnom i investicijskom bankarstvu, financijama i konzaltingu, od čega 7 godina iskustva na rukovodećim pozicijama. Ključne kompetencije vezane su uz korporativne financije, kreditni rejting, financijsku analizu i due dilligence, procjenu i upravljanje rizikom, uspostavu poslovnih procesa, restrukturiranje i upravljanje naplatom kao i za upravljanje poslovnim odnosima s korporativnim klijentima i rad s klijentima. Osim bankarske karijere, ima veliko iskustvo u poslovnom savjetovanju gdje je u posljednjih 8 godina aktivno  sudjelovao u pripremi investicijskih studija, studija izvodljivosti i Cost-Benefit analiza, pripremi i provedbi EU projekata, ocjenjivanju EU projekata za financiranje i tehničkoj pomoći javnim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole.

Predavač je na PJR programima obrazovanja i u nekoliko poslovnih škola na temama: analize financijskih izvještaja, izrade poslovnih planova i investicijskih  studija, upravljanje potraživanjima i lošim plasmanima, učinkovita naplata, prodajne i prezentacijske vještine, priprema i provedba EU projekata. U PJR-u je zadužen za praćenje prilika za financiranje planova ulaganja klijenata, vođenje i razvoj odjela prodaje, održavanje kontakata sa postojećim klijentima i akviziciju novih klijenata te razvoj novih usluga PJR-a u dijelu financijskog i poslovnog savjetovanja.