Otvoren poziv „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a“

 „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a“ je jedan od dugoočekivanih poziva kojim mali i srednji poduzetnici mogu ulagati u niz aktivnosti. Glavi cilj poziva „Izgradnja i opremanje“ je jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta će se ostvariti kroz poticanje aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost.Prihvatljivi prijavitelji unutar poziva su mikro, mali i srednji poduzetnici u sektorima prerađivačke industrije (C) i informacija i komunikacija (J). Financijska omotnica je teška 200.000.000,00 kuna, dok će pojedinim projektima biti dodijeljeno od 500.000,00 do 15 milijuna kuna. Stopa sufinanciranja kroz projekte će se kretati između 35 i 70% ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljivost projektne ideje

Prije prvih koraka provjere projektne ideje, poduzetnici zainteresirani za sufinanciranje unutar ovog poziva moraju provjeriti veličinu poduzeća kako bi se ustvrdilo zadovoljavanje najosnovnijeg kriterija prihvatljivosti. Mali i srednji poduzetnici se definiraju sukladno Uredbi EU 651/2014, dok se sektori definiraju po NKD 2007. Daljnji korak prihvatljivosti prijavitelja su povijesni financijski kapaciteti koje treba zadovoljiti, to su primjerice poslovni prihodi prijavitelja u odnosu na ukupnu vrijednost projekta, neto profitna marža ili koeficijent tekuće likvidnosti. Aktivnosti koje se mogu financirati unutar poziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ su:

  • ulaganja u materijalnu imovinu
  • ulaganja u nematerijalnu imovinu
  • savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
  • sudjelovanje na sajmovima
  • usavršavanja
  • implementacija sustava za grijanje i hlađenje
  • pripremna dokumentacije projektnog prijedloga
  • promidžba i vidljivost

Vrlo važna informacija unutar ovog poziva je činjenica da se razvoj to jest pisanje projektne prijave te cjelokupna provedba projekta koja uključuje i javnu nabavu mogu financirati iz projekta.

 

Kriterij odabira

Nakon provjere administrativnih uvjeta, nužno je provjeriti koliko bodova se može prikupiti temeljem kriterija odabira, jer poziv uvjetuje ostvarivanje minimalno 70 bodova kako bi projekt bio prihvaćen za sufinanciranje. Sukladno navedenom, prije samog kretanja u proces razvoja projekta važno je provjeriti koliko se bodova može prikupiti temeljem onih bodova koji se sa sigurnošću mogu utvrditi, a to su prvenstveno povijesni pokazatelji tvrtke. S dovoljnom sigurnošću se mogu ustvrditi i bodovi koji će biti dodijeljeni pod kriterijem „Vrijednost za novac koju projekt nudi“ jer se ustvrđuju prvotnom projektnom idejom o povećanju radnih mjesta, povećanju prihoda od prodaje i izvoza te udjelom privatnih sredstava u ukupnom ulaganju koje odgovara javnoj potpori. Unutar ovog poziva veliki broj bodova se dobiva temeljem lokacije provedbe projekta, kako je glavni cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a jedinice lokalne samouprave I. skupine ostvaruju najveći broj bodova.

 

Besplatna provjera prihvatljivosti

Ako želite detaljnije provjeriti jeste li prihvatljiv prijavitelj unutar ovog poziva i želite procijeniti ovu priliku za sebe, javite nam se kako bismo Vam poslali sažetak natječaja te kako biste dobili stručno mišljenje je li Vaša ideja, odnosno Vaš projekt prihvatljiv za financiranje.

E-mail na koji nam se možete javiti je info@pjr.hr.

 

 

Najnoviji članci iz iste kategorije