POZIV: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Poziv „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“ je najavljen za otvaranje krajem ožujka. Nedavno je objavljeno e-savjetovanje za spomenuti natječaj što daje uputiti kako je svakako u pripremi i možemo ga očekivati kroz proljeće.

Poziv je iznimno važan jer je jedini u indikativnom planu za 2018. godinu koji financira sektor turizma. Prihvatljivi prijavitelji su sve veličine poduzetnika, mikro, mali, srednji i veliki iz sektora G, I i N, što bi značilo da je prihvatljiva trgovina na malo i veliko, djelatnosti pružanja smještaja, djelatnosti pripreme i usluživanja hrane te administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti u turizmu. Za mala i srednja poduzeća potpora će biti do 65%, dok će za velika intenzitet potpore biti do 45%. Poduzeća će moći projekte prijaviti samostalno te za njih povući do 13 milijuna kuna.

Prihvatljivi prijavitelji

Turizam je najrazvijenija grana gospodarstva u Hrvatskoj i zbog toga projekti financirani iz EU u području turizma su ove godine rijetki. Ovaj poziv je jedini koji se usko veže uz sektor, bio je najavljen i prošle godine, ali do njegovog otvaranja nije došlo. Projektima će se moći financirati energetska obnova mnogih smještajnih jedinica hotela, motela, kampova te restorani i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane. Uz njih, u području turizma, prihvatljivi prijavitelji su i putničke agencije te organizatori putovanja.

Druga gospodarska grana koja se financira iz ovog poziva je trgovina, gdje su uključene trgovine na malo i veliko.

Zanimljivo je kako je za kraj 2018. godine najavljeno i otvaranje poziva Energetska učinkovitosti obiteljskih kuća, gdje će prvi put prihvatljivi prijavitelji biti fizičke osobe, vlasnici prihvatnih kuća. Više informacija o tom pozivu će biti poznato neposredno prije njegovog otvaranja.

Prihvatljive aktivnosti

Unutar ovog poziva prihvatljive su tri različite aktivnosti koje pokrivaju cjelokupno ulaganje u energetsku učinkovitost.

  • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • Aktivnosti energetske obnove:
  1. Obnova cijele ili dijelova ovojnice grijanog prostora zgrada energetski troškovne cjeline
  2. Obnova tehničkih sustava za korištenje zgrada energetski troškovne cjeline
  3. Obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija
  4. Upravljanje energijom u energetski troškovnoj cjelini
  5. Oprema koja troši energiju, a koristi se u svrhu obavljanja prihvatljivih djelatnosti u energetski troškovnoj cjelini
  6. Optimizacija procesa
  • Upravljanje projektom i administracija, promidžba i vidljivost

Svi prihvatljivi troškovi moraju biti usko vezani uz prihvatljive aktivnosti projekta. Dokumentacija za projekt je vrlo široka te ako zgrada ima energetski certifikat i njega je potrebno priložiti. Zanimljivo unutar ovog poziva je ako su projektne aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno tehničke dokumentacije te upravljanje projektom, administracija, promidžba i vidljivost započete najranije, od 01.01.2014. one su prihvatljive, ukoliko su usko vezane uz projekt. Projekti financirani iz ovog poziva moraju završiti do 31.12.2020. godine.

Za dodatne informacije o pozivu (sažetak najave) te izradu mišljenja o potencijalu projektne ideje za natječaj, javite se na info@pjr.hr

Najnoviji članci iz iste kategorije