Indikativni plan objave poziva iz ruralnog razvoja

Program ruralnog razvoja namijenjen je širokom spektru korisnika, od obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava do jedinica lokalne i područne samouprave, kroz koji se mogu financirati poljoprivredne djelatnosti, ali i primjerice turizam i razvoj zajednica. Nedavno je objavljen indikativni plan objave poziva unutar Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te kroz 11 mjera je kroz 2018. godinu planirano otvaranje 38 različitih poziva.

Koje mjere su dostupne u 2018. godini?

U ovogodišnjem planu poziva unutar ruralnog razvoja planirano je 11 mjera koje su:

 • Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
 • Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu
 • Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti
 • Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
 • Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
 • Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
 • Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija
 • Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
 • Mjera 16 – Suradnja
 • Mjera 17 – Upravljanje rizicima
 • Mjera 19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)

Najveći broj poziva će biti otvoren kroz Mjere 4 i 8. Mjera 4 je vrlo zanimljiva poljoprivrednicima jer se u planu pozivi: „Rekonstrukcija, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“, „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (uljare/mini mljekare)“, „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“, „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“, „Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša“.

Mjera 7 namijenjena je obnovi sela u ruralnom području, kroz koju će se otvoriti dva poziva, oba najavljena za travanj. Prvi poziv je „Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćivanje otpadnih voda“ te „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova“.

Detaljnije informacije o pozivima bit će dostupne po njihovom otvaranju.

Besplatna procjena potencijala

Ako želite provjeriti je li vaša projektna ideja prihvatljiva za financiranje iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, možete se nam se javiti kako bismo napravili besplatnu procjenu potencijala.

E-mail na koji nam se možete javiti je info@pjr.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije