Otvoren je poziv za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja u 2024. godini.

Što je cilj poziva? 

Cilj Poziva je odabir velikih međunarodnih sportskih natjecanja na temelju vrednovanja zaprimljenih Zahtjeva.

Prihvatljiv prijavitelj mora ispuniti sljedeće uvjete:

 •  upisan u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje godinu dana zaključno s danom objave Poziva
 •  upisan u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu
 •  upisan u Registar sportskih djelatnosti i registriran za obavljanje sportske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu ili upisan u Evidenciju pravnih osoba u sportu u Nacionalnom informacijskom sustavu u sportu
 • za prijavljeno veliko međunarodno sportsko natjecanje osigurao je sredstva za sufinanciranje i iz ostalih izvora u iznosu ne manjem od 40% iznosa potrebnog za organizaciju predmetnog natjecanja
 

Prihvatljivi partneri mogu biti udruge, ustanove ili trgovačka društva koja ispunjavaju sve uvjete navedene u Uputama za prijavitelje.

Ukupna alokacija: 2.076.567,00 EUR

Najmanji iznos sufinanciranja: 100.000,00 EUR

Najveći iznos sufinanciranja: 600.000,00 EUR

Iznos potpore: do 60% prihvatljivih troškova od ukupnog iznosa potrebnog za organizaciju velike sportske manifestacije.

Prihvatljive aktivnosti koje će se sufinancirati Pozivom:
 •       organiziranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja na području Republike Hrvatske
 •        sudjelovanje hrvatskih sportaša na velikim međunarodnim sportskim natjecanjima u Republici Hrvatskoj
 

Prihvatljivi troškovi za provedbu aktivnosti neposredne organizacije Projekta su troškovi:

 •          smještaja, prehrane i organiziranog prijevoza sportaša, stručnih timova sportaša, službenih osoba koje sudjeluju u organiziranju i vođenju                     sportskog natjecanja (kao što su suci, delegati, volonteri i sl.…) te službenih predstavnika međunarodnih sportskih federacija za vrijeme                         održavanja Projekta na području Republike Hrvatske
 •         dozvole/prava organiziranja Projekta (kotizacije prema međunarodnih sportskim udruženjima)
 •         opremanja koji se odnose na nabavu (i najam) sportske opreme, sportskih rekvizita i ostale opreme neophodne za provedbu Projekta
 •         sanacije i/ili adaptacije javno dostupne sportske infrastrukture nužne za provedbu i održavanje Projekta
 •         najma prostora za provođenje pripreme i natjecanja sportaša
 •         medicinske službe/zdravstvene zaštite sportaša
 •         anti-doping kontrole
 •         osiguranja sportaša
 •         izrade diploma, plaketa, pehara, medalja i sl.
 •         osiguranja Projekta i sportske građevine za vrijeme održavanja natjecanja (vatrogasci, hitna medicinska služba, policija, zaštitari i sl.)
 •         organizacije (ureda za organizaciju, izrade i distribucije ulaznica, ceremonijala otvaranja i zatvaranja te prostora za medije)
 •         službenih odora (za osobe koje sudjeluju u pripremi i provedbi)
 •        promidžbe i oglašavanja s ciljem vidljivosti Projekta u maksimalnom iznosu do 10% ukupnog iznosa sufinanciranja
 •         edukativnih aktivnosti koje se održavaju u sklopu Projekta
 

Troškovi partnera koji sudjeluju u organizaciji velikog Projekta smatraju se opravdanim na isti način kao i troškovi samog prijavitelja.

Javni poziv je otvoren do 22. prosinca 2023. godine.

Ukoliko ste zainteresirani za predmetni Poziv, molimo Vas da nas kontaktirate na info@pjr.hr kako bismo Vam napravili besplatnu procjenu prihvatljivosti.

Najnoviji članci iz iste kategorije