Otvoren je poziv za dostavu projektnih prijava za male projekte u okviru Prioriteta 3, specifični cilj 6.3., u okviru prekograničnog Interreg Programa Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027.

U okviru prekograničnog Interreg programa Slovenija-Hrvatska, podržati će se  zajednička prekogranična događanja, aktivnosti podizanja svijesti i zajedničke aktivnosti učenja, dok je cilj istražiti neiskorištene mogućnosti prekogranične suradnje te potaknuti razmjenu znanja i interakciju među ljudima s obje strane granice.

Program Interreg Slovenija-Hrvatska kroz gore navedeni otvoreni poziv sufinancira male projekte u okviru sljedećeg prioriteta i njemu pripadajućeg specifičnog cilja:

  •         Prioritet 3: Dostupna i povezana regija
  •        Specifični cilj 6.3:  Cilj specifičan za program Interreg 1 (ISC 1) − Izgradnja uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja „od građana za           građane“

Ukupna alokacija: 720.555,00 EUR

Program se izvodi na osnovi otvorenog poziva što znači da prijavitelji mogu podnositi projektne prijave neprekidno od objave poziva pa sve dok postoje raspoloživa sredstva.
U okviru IP-a SI-HR podržat će se sljedeći tipovi malih projekata:
  •  Projekti prekogranične suradnje
  •  Projekti izgradnje uzajamnog povjerenja

U skladu s minimalnim uvjetima, partnerstvo se mora sastojati od minimalno jednog projektnog partnera iz Slovenije i jednog iz Hrvatske ili Europske grupacije za teritorijalnu suradnju registrirane u jednoj od zemalja koje sudjeluju, sastavljene od članova iz obje države članice i maksimalno četiri projektna partnera.

Trajanje projekta: do 12 mjeseci

Prvi rok za dostavu projektnih prijava: 31. siječnja 2024. u 12 sati (po srednjeeuropskom vremenu)

Ukoliko ste zainteresirani za predmetni Poziv, molimo Vas da nas kontaktirate na info@pjr.hr kako bismo Vam napravili besplatnu procjenu prihvatljivosti.  

Najnoviji članci iz iste kategorije