POZIV U NAJAVI: „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski učinkovito gospodarstvo“

Kliknite i provjerite jeste li prihvatljiv prijavitelj

Predmet Poziva Potpora poduzećima za tranziciju na energetski učinkovito gospodarstvo je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski  intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva
  • Malo ili srednje poduzeće
  • Privatno srednje kapitalizirano poduzeće
 
Iznos bespovratnih sredstava

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu po grupama je sljedeći:

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća: 

  • najniži iznos potpore: 70.000 eura 
  • najviši iznos potpore: 995.421,06 eura 

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća: 

  • najniži iznos potpore:  265.445,62 eura 
  • najviši iznos potpore:  4.645.298,29 eura 

Prihvatljivi su prijavitelji iz sljedećih razreda djelatnosti unutar sektora C, Prerađivačka industrija:

10 

Proizvodnja prehrambenih proizvoda  

11 

Proizvodnja pića 

13 

Proizvodnja tekstila  

14 

Proizvodnja odjeće 

16 

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja  

17 

Proizvodnja papira i proizvoda od papira  

18 

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 

20 

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda  

21 

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka 

22 

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 

23 

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda  

24 

Proizvodnja metala  

25 

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 

28 

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 

31 

Proizvodnja namještaja 

Prihvatljivi su prijavitelji s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei=≥2,00% u 2023. godini.

Cilj poziva

Cilj poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti. Očekivani učinak ulaganja koja se financiraju ovom mjerom jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20 % u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20 %.

Besplatna provjera prihvatljivosti

PJR Vam nudi pomoć prilikom procjene sukladnosti Vaše projektne ideje s natječajem i ispunjavanja baze projektnih ideja. Pozivamo Vas da nam čim prije ostavite svoje podatke popunjavanjem kratkog upitnika dostupnog niže ili nam pošaljete svoje podatke na info@pjr.hr  kako bismo razgovarali o suradnji.

Najnoviji članci iz iste kategorije