Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Objavljen je natječaj za Izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole ukupne vrijednosti 302,6 milijuna eura!

Ako imate pitanja ili potrebu za besplatnim savjetovanjem oko prihvatljivosti projekta i drugih detalja iz poziva slobodno nam se obratite na slaven.tadic@pjr.hr ili na 091 250 54 26.

Svi prijavitelji prije prijave na Poziv dužni su ishoditi suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja da je idejno rješenje zahvata u prostoru za osnovne škole u skladu sa Normativima iz točke II. Odluke o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola uzimajući u obzir demografska kretanja i optimizaciju veličine razrednih odjela.

Prihvatljivi prijavitelji:
Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koji sukladno članku 90. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi mogu biti osnivači škole

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

Partneri na projektu mogu biti:

  • jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave
  • Republika Hrvatska
  • javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i druge javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta učionica za potrebe jednosmjenskog rada

 

Ukupna alokacija: 302.608.000,00 EUR (2.280.000.000,00 HRK)

Iznos bespovratnih sredstava:
• najniži iznos: 100.000,00 EUR (753.450,00 HRK)
• najviši iznos: 20.000.000,00 EUR (150.690.000,00 HRK)

Prihvatljivi troškovi:

  • Troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije
  • Troškovi usluga (stručnog nadzora nad izvođenjem radova, koordinatora zaštite na radu, voditelja projekta)
  • Troškovi radova (izgradnje i rekonstrukcije)
  • Troškovi opremanja (nabava namještaja, informatičke opreme i elektronike, strojeva i alata, edukativnih materijala, opreme sportske dvorane, opreme vanjskih igrališta, opreme za izvođenje programa obrazovanja)
  • Troškovi promidžbe i vidljivosti

 

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva od 7. kolovoza 2023. godine od 9.00 sati do 31. srpnja 2024. u 23.59 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno što nastupi ranije.

Najnoviji članci iz iste kategorije