Okviri za korištenje instrumenata Kohezijske politike EU u 2013.

Kako bih ostvarila preduvjet za korištenje strukturnih i Kohezijskog fonda nakon pristupanja Europskoj uniji (EU), Hrvatska je morala donijeti Nacionalni strateški referentni okvir i Operativne programe – temeljne programske dokumente.

Nacionalni referentni strateški okvir 2013. (Vlada RH, lipanj 2013.) obuhvaća razdoblje od datuma pristupanja Republike Hrvatske EU do 31. prosinca 2013. godine, te daje okvir za korištenje instrumenata Kohezijske politike EU (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Kohezijski fond). Predstavlja referentni dokument za pripremu Operativnih programa za navedeno razdoblje, kojima se određuju prioriteti koji će se zajednički financirati iz sredstava EU-a i nacionalnih sredstava.

Opći cilj NSRO-a je poduprijeti konvergenciju Hrvatske s drugim zemljama u EU ubrzavanjem gospodarskog rasta i poticanjem zapošljavanja.

Kao potpora postizanju općeg cilja, utvrđena su tri strateška cilja usklađena s određenjem nacionalne politike i politike EU-a u mjerodavnim sektorima:

  • konkurentno gospodarstvo zasnovano na integraciji tržišta, institucionalnim reformama i održivom razvoju,
  • poboljšanje okruženja za otvaranje radnih mjesta i zapošljivost,
  • uravnotežen regionalni razvoj i poboljšanje uvjeta života.

Tematski prioriteti NSRO-a su:

  • razvoj suvremenih prometnih mreža i povećana pristupačnost regija,
  • poboljšanje okolišne infrastrukture i kvalitete povezanih usluga,
  • veća konkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP-a) i podrška gospodarstvu zasnovanom na znanju,
  • poboljšanje učinkovitosti tržišta rada, razvoj ljudskog kapitala i jačanje socijalne uključenosti.

[wpfilebase tag=file id=25 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije