Novo e-savjetovanje za Poziv:  „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“.

Novo e-savjetovanje za Poziv:  „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“.

KLIKNITE I SAZNAJTE JESTE LI PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJ

Svrha najavljenog  Poziva: Jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Grupa A:
  • Trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti
  • Ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti
  • Umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
 • Grupa B:
  • Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost
  • Obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti
  • Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

Prihvatljivi prijavitelji su iz sljedećih područja djelovanja/imaju primarnu NKD djelatnost:

 

ARHITEKTURA

71.11 Arhitektonske djelatnosti

DIZAJN

74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti[1]

ELEKTRONIČKI MEDIJI

60.10 Emitiranje radijskog programa

60.20 Emitiranje televizijskog programa

63.12 Internetski portali

FILM

59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova

FOTOGRAFIJA

74.20 Fotografske djelatnosti

GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI

18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa

59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

90.01 Izvođačka umjetnost

90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

IZDAVAŠTVO

58.11 Izdavanje knjiga

58.13 Izdavanje novina

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

58.19 Ostala izdavačka djelatnost

74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA

91.01 Djelatnosti knjižnica i arhiva

91.02 Djelatnosti muzeja

VIDEOIGRE[2]

58.21 Izdavanje računalnih igara

62.01 Računalno programiranje

UMJETNOST

90.03 Umjetničko stvaralaštvo

90.04 Rad umjetničkih objekata

UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI[3]

15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda

16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo

23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike

31.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenta

Iznos sredstava:

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 33.180.702,10 EUR

 

NAJNIŽI IZNOS POTPORE

NAJVIŠI IZNOS POTPORE

GRUPA A (26.544.561,68 EUR)

39.816,84 EUR

995.421,06 EUR

GRUPA B (6.636.140,42 EUR)

13.272,28 EUR

200.000,00 EUR

 

Prihvatljivi troškovi:

GRUPA A

 1. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:
 • Troškovi nabave, instalacije i puštanja u rad za korištenje:
 • Digitalnih strojeva, alata i opreme za automatizaciju procesa i za proizvodnju i razvoj proizvoda, sadržaja i usluge u različitim formatima kao i digitalnih alata za dijeljenje i korištenje proizvedenih dobara
 • Tehnologije namijenjene komunikaciji, sigurnosti i/ili tehnologije opće namjene za potrebe provedbe projekta
 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, licencija, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva

 

 1. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koji uključuju troškove prilagodbe i opremanja prostora za digitalnu transformaciju:
 • Trošak radova preuređenja i/ili modernizacije zgrade ili poslovnih prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosti
 • Trošak opremanja prostora za digitalnu transformaciju

 

 1. Usluge izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa i sl.

 

     4.  Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci

     5. Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom

     6. Aktivnosti provedbe projekta: troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, upravljanja projektom, trošak revizije projekta, usluge izrade projektno tehničke dokumentacije, troškovi plaća osoblja, neizravni troškovi, trošak promidžbe i vidljivosti

 

GRUPA B

 • Aktivnosti provedbe projekta: troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, upravljanja projektom
 • Nabava novih strojeva
 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
 • Nabava nematerijalne imovine
 • Troškovi plaća osoblja
 • Troškovi predavača za potrebe usavršavanja djelatnika
 • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom
 • Troškovi preuređenja, i/ili modernizacije zgrade ili poslovnih prostora
 • Neizravni troškovi
 • Troškovi promidžbe i vidljivosti

 

Pozivamo Vas da nam pošaljete svoje podatke na info@pjr.hr  ili ispunite kratki upitnik kako bismo besplatno procijenili možete li Vaš projekt prijaviti na ovaj natječaj!

Najnoviji članci iz iste kategorije