Objavljen je „Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je do 04. svibnja 2023. godine do 12:00 sati.

Svrha Poziva je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru te tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu.
Prihvatljivi korisnici su:

 • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili
 • Fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili
 • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla i
 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Ukupna alokacija iznosi 26.544.561,68 EUR

Intenzitet javne potpore je do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost

Visina javne potpore:

 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
  a) do 2.000.000 EUR
  b) do 200.000 EUR za korisnike početnike

Popis prihvatljivih troškova:

 • Objekti za preradu s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom: građenje/rekonstrukcija prostora
 • Strojevi i oprema/ugradnja opreme za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade: prihvat sirovine, skladištenje, obrada/prerada, hlađenje, klimatizacija, pakiranje, manipulacija, čišćenje, pročišćavanje, laboratorij i analiza, energija i instalacije, sigurnosni nadzor, potrebe veterinarske kontrole, transport
 • Objekti za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice): građenje/rekonstrukcija objekata, opremanje/ugradnja opreme
 • Objekti za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom: građenje/rekonstrukcija objekata, opremanje/ugradnja opreme
 • Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade: građenje/rekonstrukcija objekata, opremanje/ugradnja opreme
 • Gospodarska vozila: građenje/rekonstrukcija objekata, gospodarska vozila
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta
 • Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (eu) br. 1305/2013
 • Opći troškovi
 • Nematerijalni troškovi

Za besplatnu procjenu prihvatljivosti, molimo Vas da ispunite obrazac na linku ili pošaljete svoje podatke na info@pjr.hr

Najnoviji članci iz iste kategorije