Objavljen Poziv iz Modernizacijskog fonda: „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“

Podnošenje projektnih prijedloga na Poziv započinje 18. travnja 2023. godine u 09:00 sati, a završava 19. lipnja 2023. godine u 09:00 sati.

Predmet Poziva je podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine:

 • smanjenja emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu),
 • smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera,
 • povećanja udjela OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije

 

Prihvatljivi prijavitelji sukladno ovom Pozivu su:

 • Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija (prema NKD 2007)
 •        Prijavitelj u 2022. mora imati pozitivan EBITDA (ako vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dobit), odnosno nema iskazan gubitak u 2022. godini (ako vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak)

 • Prijavitelj ima najmanje jednog (1) zaposlenog na puno radno vrijeme na temelju sati rada godinu dana prije predaje projektnog prijedloga
 • Prijavitelj u trenutku podnošenja projektnog prijedloga mora biti registriran za prihvatljive djelatnosti najmanje godinu dana prije predaje projektnog prijedloga

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iznosi 60.000.000  EUR, odnosno za:

 • fotonaponske elektrane – 50.000.000 EUR
 • elektrane na biomasu – 5.000.000 EUR
 • bioplinske elektrane – 5.000.000 EUR

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu: 100.000 EUR

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu: 2.000.000 EUR

 

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u okviru ovog Poziva::

 • Izgradnje integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu za vlastite potrebe do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabavu fotonaponskih modula, pretvarača (invertera) i ostalog DC i AC razvoda instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže, priključnog ormara, regulacijske, mjerne i ostale opreme za prikupljanje i prikazivanje podataka, opreme obračunskog mjernog mjesta, sustava za nadzor i upravljanje radom (snagom) FN elektrane, gromobranske instalacije FN elektrane i ostale opreme potrebne za pravilan rad sustava.
 • Izgradnje elektrane na biomasu za vlastite potrebe do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz biomase, sustava za nadzor i upravljanje radom (snagom) elektrane te ostale opreme potrebne za pravilan rad sustava.
 • Izgradnje elektrane na bioplin za vlastite potrebe do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz bioplina, sustava za nadzor i upravljanje radom (snagom) elektrane te ostale opreme potrebne za pravilan rad sustava.
 • Postavljanja sustava za skladištenje električne energije (baterije) do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za skladištenje energije (baterije), pri čemu kapacitet baterije ne smije iznositi više od 25% najveće ukupne dnevne proizvodnje električne energije za vlastite potrebe, sustava za nadzor i upravljanje te ostale opreme potrebne za pravilan rad sustava.
 • Projektantskog nadzora i stručnog nadzora što uključuje troškove usluga projektantskog nadzora i troškove usluga stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer[1]
 • Koordinacije zaštite na radu što uključuje troškove usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.
[1]Ukupni troškovi nadzora (Projektantski nadzor i aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova) su prihvatljivi najviše u iznosu do 4% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje.
 
Pozivamo Vas da nam pošaljete svoje podatke na info@pjr.hr ili ispunite obrazac kako bismo besplatno procijenili možete li Vaš projekt prijaviti na ovaj natječaj!
 

Najnoviji članci iz iste kategorije