Najzanimljiviji pozivi za poduzetnike do kraja godine

Prvi indikativni plan za Operativni program konkurentnost i kohezija objavljen je krajem 2018. godine i najavio je otvaranje različitih poziva za MSP-ove. Tada su pozivi „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koje proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ i „Integrator bili najavljeni za ožujak 2019. Najnovije ažuriranje indikativnog plana za OPKK bilo je 19.07.  trenutno važeća verzija donosi nove datume. 

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koje proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Poziv je sada najavljen za 09.09 i namijenjen je mikro, malim, srednjim i velikim poduzetnicima. Za ovaj poziv to su poduzeća čiji su projekti u skladu s tematskim prioritetnim područjima identificiranim u okviru Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske. Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Integrator

Drugi poziv je „Integrator“ čiji cilj će biti transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa sa drugim poduzećima (tzv. Integratorima). Prihvatljive aktivnosti uključuju ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu u sklopu kolaborativnih inovacijskih projekata, troškove osoblja, savjetodavnih i tehnoloških usluga iz područja inovacija, inovacija procesa i organizacije poslovanja. Financijska omotnica za ovaj poziv iznosi 100.000.000,00 kn, dok će intenzitet potpora biti do 50%. Poziv je najavljen za 09.09.

 

Otvoreni pozivi

Od trenutno otvorenih poziva za MSP-ova najzanimljiviji su „Inovacije u S3 područjima“, „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme)“ te „Certifikacijom proizvoda do tržišta“.

Inovacijama do 20.000.000,00 kn

Inovacije u S3 područjima je poziv otvoren do 15.11.2019. Cilj natječaja je podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja. Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjere na komercijalizaciju inovativnog proizvode/usluge koji je novi za tržište, prvenstveno kroz aktivnosti koje se odnose na inovacije procesa i organizaciju poslovanja. Svakom pojedinačnom poduzetniku moguće je dodijeliti između 750.000,00 i 20.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore se kreće od minimalno 35% za srednje poduzetnike u sklopu regionalnih potpora za ulaganje do 75% za program de minimis, u prosjeku kroz tri različite vrste potpora sufinancirati je moguće oko 50% svog projekta iz EU fondova.

 

 

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme)

Ovo je tip trajno otvorenog poziva do 29.6.2020. godine, njime se sufinancira uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema. Cilj poziva je pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova. Iznos bespovratnih sredstava koji se mogu dodijeliti po projektu je između 50.000,00 i 380.000,00 kn, dok je intenzitet potpore do 65% za srednja poduzeća te do 85% za mikro i mala. Zanimljivost ovog poziva je da prijavitelj može imati više projekata, no novi projektni prijedlog može slati tek kada prethodni projekt prođe kroz postupak dodjele.

 

Od proizvoda do tržišta

Pozivu „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ cilj je povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Poziv je kao i prethodni otvoren do 29.06.2020., dok se pojedinom projektu može dodijeliti između 20.000,00 i 1.000.000,00 kn. Baš kao i kod prethodnog poziva intenzitet potpore se kreće od 65 do 85% ovisno o veličini prijavitelja. Prijavitelji i kod ovog poziva mogu prijaviti novi projektni prijedlog, no isključivo po završetku postupka dodjele prethodnog.

 

Najnoviji članci iz iste kategorije