Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Unutar prioritetne osi „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“ otvara se novi poziv „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koje proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“. Prihvatljivi prijavitelji će biti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici uz partnerstvo s poduzetnicima i/ili organizacijama za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem, resursima i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Cilj projekta je razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvode i usluga. Razdoblje trajanja provedbe projekta je najviše 48 mjeseci od početka provedbe, ali najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Projekt istraživanja i razvoja odnosi se na jedno ili više identificiranih prioritetnih tematskih područja i/ili međusektorske teme Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske:

 • ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA
 • Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji
 • Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
 • Nutricionizam
 • ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ
 • Energetske tehnologije, sustavi i oprema
 • Ekološki prihvatljive tehnologije i oprema i napredni materijali
 • PROMET I MOBILNOST
 • Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
 • Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
 • Inteligentni transportni sustavi i logistika
 • SIGURNOST
 • Kibernetička Sigurnost
 • Obrambene tehnologije i proizvodi “dvojne namjene”
 • Protuminski program
 • HRANA I BIOEKONOMIJA
 • Održiva proizvodnja i prerada hrane
 • Održiva proizvodnja i prerada drva

Međusektorske teme: turizam, kreativna i kulturna industrija, KET tehnologije (ključne tehnologije odnosno Key Enabling Techology) te ICT (informacijske i komunikacijske tehnologije).

 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) usmjerene na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda i usluga. Projektima će se financirati sljedeće aktivnosti:

 • Aktivnosti istraživanja i razvoja koje uključuju: temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, studiju izvedivosti. Projektni prijedlog se može sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja.
 • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za IRI

 

Prihvatljivi troškovi

 • Za projekte istraživanja i razvoja:
 • Troškovi plaća osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja
 • Trošak plaća zaposlenih osoba u znanstveno-istraživačkim institucijama
 • Neizravni troškovi
 • Troškovi upravljanja projektom
 • Ostali troškovi poslovanja
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme
 • Troškovi ugovornog istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih iz vanjskih izvora po tržišnim uvjetima, kao i troškovi savjetovanja
 • Trošak izrade studije izvodljivosti
 • Prihvatljivi troškovi kod materijalnih i nematerijalnih ulaganja u okviru regionalnih potpora
 • Ostali prihvatljivi izdaci Prijavitelja i Partnera ako je primjenjivo – uvjetno prihvatljivi (u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka)

Iznosi i intenzitet potpora

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za ovaj poziv je 548.000.000,00 kn, najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku je 190.000,00, dok je najviši 56.000.000,00 kn. Intenzitet potpore ovisi kategoriji troškova te veličini poduzetnika, minimalni intenzitet potpore je 55% dok je najviši 100% i pokriva temeljno istraživanje.

 

Za više informacija javite nam se na info@pjr.hr

Najnoviji članci iz iste kategorije