Zakon o poticanju ulaganja

Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15) stupio je na snagu u listopadu 2015. godine i otada ga brojni poduzetnici koriste kao odličan izvor financiranja vlastitih projekata. Zakon je u potpunosti usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014, odnosno s pravnom stečevinom EU iz područja državnih regionalnih potpora za ulaganje. U cilju povećanja izravnih domaćih i stranih ulaganja te povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, kontinuirano se provode aktivnosti vezane za unapređenje zakonodavnog okvira za poticanje ulaganja, te su 2018. i 2020. godine donesene izmjene i dopune Zakona o poticanju ulaganja (NN 25/18, 114/18, 32/2020).

 

Tko se može prijaviti i kolika su ulaganja potrebna za ostvarenje poticaja?

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji su obveznici poreza na dobit. Minimalno potrebno ulaganje za ostvarenje poticaja ovisi o veličini poduzetnika. Za mikro poduzetnike to je 50.000,00 eura i otvaranje 3 novih radnih mjesta, dok je za ostale (male, srednje i velike) to ulaganje u iznosu od 150.000,00 eura i otvaranje 5 novih radnih mjesta. Za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera minimalno ulaganje iznosi 50.000,00 eura, uz uvjet otvaranja 10 novih radnih mjesta. Za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa predviđeno je ulaganje u iznosu od 500.000,00 eura, bez otvaranja novih radnih mjesta.

 

Intenzitet potpore iznosi 25% za velike, 35% za srednje i 45% od ukupnih troškova ulaganja za mikro i male poduzetnike. Minimalno razdoblje za korištenje poticaja je 5 godina za mikro i 10 godina za ostale prijavitelje.

 

Zakonski definirane potpore

 1. Porezne potpore za mikropoduzetnike
 • umanjuje se stopa poreza na dobit za 50% od propisane stope poreza za ulaganja od minimalno 50.000,00 eura u razdoblju do pet godina od godine početka investicije, uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta povezana s projektom ulaganja, u razdoblju od tri godine od početka ulaganja
 • u opravdane troškove ulaganja za mikropoduzetnike spada i unos korištene opreme/strojeva do maksimalno pet godina starosti.

 

 1. Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike
 • umanjuje se stopa poreza na dobit za 50%, 75% ili 100%, ovisno o iznosu ulaganja i broju novootvorenih radnih mjesta, u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja (50% za ulaganja u iznosu od 150.000,00 – 1.000.000,00 eura i otvaranje pet novih radnih mjesta; 75% za ulaganja u iznosu od 1.000.000,00 – 3.000.000,00 eura i otvaranje 10 novih radnih mjesta; 100% za ulaganja veća od 3.000.000,00 eura i 15 novootvorenih radnih mjesta).

 

 1. Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

Bespovratna novčana potpora izračunava se na sljedeći način:

 • do 10% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi do 10%, maksimalno do 3.000 eura po novootvorenom radnom mjestu;
 • do 20% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi od 10% do 20%, maksimalno do 6.000 eura po novootvorenom radnom mjestu;
 • do 30% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi preko 20%, maksimalno do 9.000 eura po novootvorenom radnom mjestu.

 

 1. Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi predavača
 • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima (npr. putni troškovi, troškovi materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme)
 • troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja
 • troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi).

Intenzitet potpore je do 50 % prihvatljivih troškova, a može se povećati do 70 %:

 • za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom
 • za 10 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzetniku
 • za 20 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje malom i mikropoduzetniku.

 

 1. Potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
 • razvojno-inovacijske aktivnosti: povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta za 50%; za investicije se odobrava bespovratna novčana potpora za kupnju opreme/strojeva u visini do 20% prihvatljivih troškova kupnje opreme/strojeva, u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 500.000,00 eura, uz uvjet da kupljena oprema/strojevi mora biti oprema/strojevi visoke tehnologije
 • aktivnosti poslovne podrške: povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja za 25%
 • aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti: povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta za 25%.

 

 1. Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja
 • potpore za ulaganje od najmanje 5.000.000,00 eura u dugotrajnu imovinu, uz uvjet popunjavanja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, u razdoblju od tri godine od početka ulaganja
 • bespovratna novčana potpora odobrava se za troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja te troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme u iznosu:
 • 10% prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi od 10% do 20%, u ukupnom maksimalnom iznosu do 500.000,00 eura
 • 20 % prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi iznad 20%, u ukupnom maksimalnom iznosu do 1.000.000,00 eura.

 

 1. Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja
 • povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja za 25%, 50%, odnosno 100%, ovisno o broju novootvorenih radnih mjesta (100, 300 ili 500).

 

 1. Potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
 • potpore za ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore u iznosu od najmanje 3.000.000,00 eura, uz uvjet popunjavanja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja.

 

 1. Potpore za modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodnih procesa:
 • osnovna namjena potpore je unapređenje postojeće tehnološke razine poslovnih procesa unutar proizvodno-prerađivačke industrije i njezina transformacija prema tehnološkoj razini industrije 4.0
 • umanjuje se stopa poreza na dobit za 50%, 75% ili 100% od propisane stope, ovisno o visini ulaganja, u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja (kategorije ulaganja: 500.000,00 – 1.000.000,00 eura; 1.000.000,00 – 3.000.000,00 eura; iznad 3.000.000,00 eura).

Osnovica za izračun poticaja uključuje:

 • Materijalnu imovinu (vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva) + Nematerijalnu imovinu (patenti, licence, know-how ili nepatentiranog stručnog znanja)

ILI

 • Trošak plaća novootvorenih radnih mjesta (bruto II plaća u dvogodišnjem razdoblju)

Troškovi investicije koji ne ulaze u osnovicu za izračun:

 • zemljište
 • ranije izgrađene zgrade/građevine
 • ranije korištena oprema/strojevi

Tekst Zakona dostupan je na sljedećoj poveznici: https://www.zakon.hr/z/829/Zakon-o-poticanju-ulaganja.

Za sve informacije i pomoć pri prijavi za odobrenje statusa korisnika potpore Zakona o poticanju ulaganja obratite nam se na info@pjr.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije