PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Zakon o poticanju ulaganja usvojen je 2017. godine i od onda ga koriste brojni poduzetnici kao odličan izvor financiranja njihovih projekata. Zakon je u potpunosti u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014, odnosno s pravnom stečevinom EU iz područja državnih regionalnih potpora za ulaganje.

 

Tko se može prijaviti i kolika su ulaganja za ostvarenje poticaja?

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji su obveznici poreza na dobit. Minimalno potrebno ulaganje za ostvarenje poticaja ovisi o veličini poduzetnika. Za mikro poduzetnike to je 50.000,00 eura i 3 nova radna mjesta, dok je za ostale (male, srednje i velika) to iznos od 150.000,00 eura i 5 novih radnih mjesta. Intenzitet potpore iznosi 25% za velike, 35% za srednje i 45% za mikro i male. Minimalno razdoblje za korištenje poticaja je 5 godina za mikro i 10 godina za ostale prijavitelje.

 

Zakonski definirane potpore

Zakon je propisao potpore koje će se moći koristiti unutar ovog poticaja i uključuju:

 • Porezne potpore za mikropoduzetnike
 • Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike
 • Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
 • Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
 • Potpore za:
 • Razvojno-inovacijske aktivnosti
 • Aktivnosti poslovne podrške
 • Aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
 • Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja
 • Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja
 • Potpore za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu RH

 

 

Osnovica za izračun poticaja uključuje:

Materijalna imovina (vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva) + Nematerijalna imovina (patenti, licence, know-how ili nepatentiranog stručnog znanja)

ILI

Trošak plaća novootvorenih radnih mjesta (bruto II plaća u dvogodišnjem razdoblju)

 • Troškovi investicije koji ne ulaze u osnovicu za izračun:
  • zemljište
  • ranije izgrađene zgrade/građevine
  • ranije korištena oprema/strojevi

 

Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

Prihvatljivi troškovi Opis
Troškovi predavača ·      za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju
Troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima ·      koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme, ako se koriste isključivo za projekt usavršavanja;
Troškovi savjetodavnih usluga ·        povezanih s projektom usavršavanja
Troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi ·      (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju

 

Prihvatljivi troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva uključuju nematerijalnu imovinu.

 

Za više informacija javite nam se na info@pjr.hr