Matija Domijan

Konzultant

Magistar je politologije smjera komparativne politike. Volontirao je u Hrvatskom saboru gdje je kroz jednogodišnji program surađivao sa zastupnicima na poslovima pripreme materijala za sjednice kroz iščitavanje prijedloga zakona te kroz komparaciju hrvatske i strane legislative. Dvije je godine radio u telekomunikacijskom sektoru gdje je zaprimao i rješavao upite i prigovore korisnika, administrirao pozive te pružao pomoć agentima pozivnog centra pri njihovu svakodnevnom radu u svrhu osiguranja točnosti pružanja informacija korisnicima te pravilnog administriranja poziva i unosa zahtjeva korisnika. Održavao je i kraće treninge za agente pozivnog centra te je bio ispomoć voditelju tima i zamjena u njegovu odsustvu. U PJR-u je prethodno radio na poziciji savjetnika za EU fondove u PJR Info centru gdje se bavio praćenjem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava Europske Unije, izradom sažetaka EU natječaja, procjenama potencijala različitih organizacija za povlačenje EU fondova, utvrđivanjem sukladnosti ideje s natječajima te prodajom usluga i marketingom. Na poziciji konzultanta dominatno se bavi savjetovanjem aplikanata o unaprjeđenju kvalitete ideje, razvojem projektnih prijedloga za natječaje za bespovratna sredstva, izradom studija (pred)izvodljivosti za strukturne fondove, razvojem marketinških planova te investicijskih  i poslovnih planova za tvrtke, razvojem projekata za Europski socijalni fond, izradom vanjskih evaluacija programa i projekata te izradom strateških razvojnih dokumenata jedinica regionalne i lokalne samouprave. Provodi savjetovanja i edukacije o tome kako procijeniti treba li izaći na pojedini natječaj te kako napisati projektni prijedlog. Surađuje u PJR istraživanjima i piše stručne članke iz područja EU fondova.