Mala škola specifikacija – usluge tiska

usluge tiska

Radi što učinkovitijeg i transparentnijeg trošenja javnih sredstava koja se dodjeljuju kroz EU projekte, svi korisnici dužni su nabavu roba i usluga provoditi putem postupka javne nabave bez obzira na to da li su i inače obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi.

Opći principi nabave traže od korisnika EU sredstava da dodijeli ugovor ekonomski najprihvatljivijoj ponudi (onoj koja osigurava najbolji odnos između cijene i kvalitete) te da osigura potpunu transparentnost odabira kvalificiranih izvođača bez izazivanje tržišne distorzije i bez sukoba interesa. Kako nepravilnosti u postupku javne nabave mogu biti uzrokom financijskih korekcija tj. povrata dodijeljenih sredstava, izuzetno je važno imati stručnjake koji su educirani za njeno provođenje.

To u pravilu i jest slučaj, međutim, ovisno o predmetu nabave, potrebno je imati i znanja koja su specifična za određenu branšu radi sastavljanja što razumljivijeg i preciznijeg opisa projektnog zadatka na kojem će se temeljiti izvršenje usluge ili isporuka robe. Dobrim i preciznim opisom predmeta nabave skraćuje se vrijeme provedbe projekta, odnosno izbjegavaju se žalbe, a naručitelj dobiva predmet nabave željene kvalitete.

Kako se u svakodnevnom poslovanju susrećemo s različitim vrstama poziva na dostavu ponuda, primijetili smo česte i značajne propuste u određivanju specifikacija usluga iz segmenta promidžbe i vidljivosti EU projekata koji se ponajprije odnose na količinu informacija nedovoljnu za shvatiti koja su očekivanja naručitelja i kako formirati ponudu. Stoga smo odlučili objaviti seriju edukativnih članaka pod zajedničkim nazivom „Mala škola specifikacija“ o različitim tipovima marketinških usluga i specifikacijama koje su neophodne za kreiranje njihove cijene. Ovo je prvi u nizu takvih članaka koji će obraditi specifikacije tiskarskih usluga.

Tiskani materijali u službi promocije EU projekta

Cilj tiskanih materijala je da informiraju ciljnog potrošača/korisnika usluge i pomognu mu u donošenju odluke o kupnji. Tiskani materijal vrlo se često koristi u promociji EU projekata budući da je ciljnu skupinu i širu javnost potrebno educirati o koristima koje će imati od provedbe projekta, a takva vrsta materijala može se čuvati i pregledati više puta.

Postoje brojne vrste tiskanih materijala od kojih se najčešće koriste:

  • Letci – mali, ravni ili presavijeni list namijenjen širokoj distribuciji;
  • Brošure – sadrže nekoliko stranica u obliku knjižice, ali obično imaju deblje korice i tiskaju se na visokokvalitetnom, sjajnom papiru. Brošure su namijenjene čuvanju i upućivanju na njih tijekom duljeg vremenskog razdoblja;
  • Slikovnice – materijali sadržajno prilagođeni djeci radi približavanja određene teme kroz edukaciju
  • Plakati – bilo koji komad tiskanog papira namijenjen za pričvršćivanje na zid ili drugu okomitu površinu. Osim za oglašavanje, plakati se također koriste za reprodukciju umjetničkih djela.
 

O čemu je potrebno voditi računa?

Prije izrade bilo kojeg tiskanoga materijala potrebno je razmisliti o:

  • načinu distribucije
  • veličini ispisa
 

Način distribucije posebno je važan kod letaka koji se mogu slati i poštom te je u takvim slučajevima potrebno uzeti u obzir težinu letka (o kojoj će ovisiti iznos poštarine) kao i prilagođenost strojnoj insertaciji (što uvelike ubrzava postupak).

Formati i težine papira

Veličine papira za ispis određene su ISO 216 standardom i dijele se na A, B i C format. Svaki format ima nekoliko dimenzija, a manje dimenzije dobivaju se preklapanjem većeg formata po dužoj strani (npr. preklapanjem A4 papira, dobiva se A5 format).

Veći formati (A0 – A3, B0 – B4) koriste se za plakate, srednji (A4 – A6, B5 – B10) su prikladniji za letke, brošure, rokovnike i sl. dok se oni najmanji koriste za bonove, ulaznice, kartice i sl.

C format je uglavnom rezerviran za koverte.

Standardne veličine papira

A format:B format:C format:
A0 – 1188 × 840 mmB0 – 1400× 1000 mmC0 – 1296 × 917 mm
A1 – 840 × 594 mmB1 – 1000 × 700 mmC1 – 917 × 648 mm
A2 – 594 × 420 mmB2 – 700 × 500 mmC2 – 648 × 458 mm
A3 – 420 × 297 mmB3 – 500 × 350 mmC3 – 458 × 324 mm
A4 – 297 × 210 mmB4 – 350 × 250 mmC4 – 324 × 229 mm
A5 – 210 × 148 mmB5 – 250 × 175 mmC5 – 229 × 162 mm
A6 – 148 × 105 mmB6 – 175 × 125 mmC6 – 162 × 114 mm
A7 – 74 x 105 mmB7 – 88 x 125 mmC7 – 81 x 114 mm
A8 – 52 x 74 mmB8 – 62 x 88 mmC8 – 57 x 81 mm

Nepisano je pravilo da se prilikom definiranja dimenzija obično prvo navodi širina, a potom visina pri čemu je onda lako utvrditi da li je format uspravan (portrait) ili položen (landscape).

Osim po formatu, papir se dijeli i po težini, odnosno gramaturi koja se mjeri u gramima po metru kvadratnom. Tako će primjerice za letke odgovarati papir od 150 g dok je za brošure prikladniji 300-gramski papir za korice te 170-gramski za knjižni blok (unutrašnje stranice).

Također, poželjno je i definirati da li će se u tisku koristiti sjajni ili mat papir.

 

 

Opseg materijala

Prilikom tiskanja brošura i sličnih materijala tiskari je prilikom kreiranja ponude iznimno važna i informacija o opsegu materijala tj. o željenom broju stranica. To će ujedno utjecati i na opcije uveza. Ovdje je važno istaknuti da broj stranica mora biti djeljiv sa 4 jer se listovi tiskaju u arcima i naglasiti da li opseg uključuje i korice ili se njih odvojeno računa.

 

Boje u tisku

U procesu tiska koriste se 4 osnovne boje poznate pod akronimom CMYK (cyan, magenta, yellow, key/black) čijom kombinacijom se dobivaju sve druge boje i nijanse. Upotreba boja definira se brojevima pa se tako tisak u punoj boji („ful color“) označava brojem 4 koji predstavlja upotrebu sve 4 boje, broj 2 upotrebu 2 boje, a 1 jednu boju tj. crno-bijeli tisak (crna boja na bijelom papiru). Boja se naznačuje za svaku stranicu posebno, primjerice:

4/0 – puna boja na jednoj strani, prazna na drugoj

4/1 – puna boja na jednoj strani, crno-bijela na stražnjoj strani

4/4 – puna boja s obje strane

1/1 – crno-bijeli tisak s obje strane

2/1 – 2 boje s prednje strane, crno-bijeli tisak sa stražnje strane

Posebne tehnike

Tiskarske tehnike su nebrojene i stoga je prilikom određivanja specifikacija uputno navesti čim više elemenata kako bi se osiguralo zadovoljstvo konačnim proizvodom. Specijalnim postupcima u tisku određeni materijal dobiva na praktičnosti, posebnosti i „luksuznosti“ te ćemo ovdje navesti nekoliko najčešćih primjera.

Pravila i upute karakteristični za materijale financirane iz EU projekata

Sve aktivnosti unutar Operativnog programa konkurentnost  trebale bi promicati horizontalna načela kad god je to moguće. Horizontalna načela, pored promicanja ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrane diskriminacije te promicanja održivog razvoja, obuhvaćaju i pristupačnost za osobe s invaliditetom. Tiskane je materijale stoga preporučljivo prilagoditi pismu za slijepe osobe.

Tilografski tisak – posebna je tehnika kojom se tekstovi otiskuju Brailleovim pismom. Uvijek se radi reljefno, i to na poseban papir koji trajno zadržava deformaciju.

Upute za korisnike vezane uz mjere informiranja i komunikaciju o projektima sufinanciranima u ESI fondova u razdoblju 2014. – 2020., obvezujuće su za sve korisnike sredstava čiji su projekti sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) u razdoblju 2014.- 2020. Upute se odnose na primjenu elemenata vidljivosti kao što su logotipi EU fondova, amblemi i ostale obvezne napomene te je posebno važno voditi računa o njihovoj pravilnoj upotrebi.

Primjeri preciznih specifikacija:

Brošura

naklada: 6400 primjeraka

format: 16 x 22 cm (otvoreni format korice 63 x 22 cm)

opseg: 36 str. + klapne (32 str. – k.b.; 4 str. + klapne – ovitak)

tisak: 4/4

materijal: 250 g Arctic the volume za korice 150 g Arctic the volume za knjižni blok

mutacije: 4 u sve četiri boje (5 jezičnih varijanti) dorada: parcijalno UV lakiranje korica 1/0, štancanje korica, šivano, broširano (meki uvez)

Slikovnica

naklada: 600 (3 x 200)

format: 21 x 21 cm obim: 28 str. + korice

tisak: 4/4

materijal: korice – 300 gr kd mat knjižni blok – 170 gr kd mat

mutacije: SLO – TAL, HR – ENG, NJE – ENG dorada: 1/0 sjajna plastifikacija, 2 x klamano, pakirano

Ne možemo dovoljno naglasiti važnost precizne specifikacije jer ona će potencijalnim ponuditeljima jasno dati do znanja kakav konačni proizvod želi naručitelj. Na taj način ponuditelj će ponuditi realnu cijenu (bez elemenata nagađanja) te će se uštediti značajno vrijeme za razne upite i zahtjeve za pojašnjenjima u postupku javne nabave.

Najnoviji članci iz iste kategorije