Koncept zelene javne nabave

Međunarodna konferencija o javnoj nabavi
Konferencija u Opatiji

Treća Međunarodna konferencija o javnoj nabavi održat će se u Opatiji će se od 20. do 21. svibnja 2021. godine. Organizator konferencije je Projekt jednako razvoj d.o.o.

Teme konferencije

Sudionici konferencije čut će primjere iz prakse javne nabave dviju država članica EU te razmijeniti iskustva s brojnim domaćim stručnjacima. Neke od tema koje će biti obrađene su:

  • Europski okvir kompetencija za profesionalce u javnoj nabavi ProcurCompEU
  • Uloga i perspektiva Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
  • Državna uprava – mogućnosti poboljšanja kroz digitalizaciju
  • Zelena javna nabava i primjeri iz prakse
  • Rodno odgovorna javna nabava/Socijalno odgovorna javna nabava
  • Primjeri iz prakse: natjecateljski dijalog i natjecateljski postupak uz pregovore
Koncept zelene javne nabave

Zelena javna nabava važan je alat za ostvarivanje ciljeva politike zaštite okoliša povezanih s klimatskim promjenama, uporabom resursa i održivom potrošnjom i proizvodnjom, posebno s obzirom na važnost potrošnje javnog sektora u Europi na robu i usluge. Zelena javna nabava definirana je u Komunikaciji Europske komisije Javna nabava za bolji okoliš kao „postupak pri kojem javna tijela nastoje naručivati robu, usluge i radove koji tijekom svojeg životnog vijeka imaju manji učinak na okoliš od robe, usluga i radova s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili”.

Ciljevi održivosti

Potrošnja državnih tijela na radove, robu i usluge čini oko 14 % BDP-a EU-a, odnosno oko 1,8 bilijuna EUR godišnje. Ako na temelju svoje kupovne moći odaberu robu, usluge i radove s manjim utjecajem na okoliš, mogu znatno pridonijeti lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim ciljevima održivosti. Zelena javna nabava može biti važan pokretač inovacija pružajući industriji stvarne poticaje za razvoj zelenih proizvoda i usluga. To se posebno odnosi na sektore u kojima javni kupci čine velik dio tržišta (npr. graditeljstvo, zdravstvene usluge ili promet). Zelenom javnom nabavom može se osigurati i financijska ušteda javnim tijelima – posebno ako se uzmu u obzir troškovi tijekom cijelog životnog vijeka ugovora, a ne samo nabavna cijena. Nabavom energetski učinkovitih proizvoda ili onih koji štede vodu može se pridonijeti znatnom smanjenju računa za komunalne usluge. Smanjenjem sadržaja štetnih tvari u proizvodima mogu se smanjiti troškovi zbrinjavanja otpada. Tijela koja primjenjuju zelenu javnu nabavu bit će spremnija odgovoriti na sve veće izazove zaštite okoliša.

Politika zelene javne nabave

Mnoga javna tijela u Europi odlučila su se za uspostavljanje politike zelene javne nabave ili uključivanje obveza provedbe zelene javne nabave u druge politike. Zelena javna nabava zahtijeva učinkovitu suradnju različitih odjela i članova osoblja unutar organizacije. Visoka razina potpore općenito se smatra važnim čimbenikom za uspjeh zelene javne nabave. Kako bi bila što učinkovitija, politika zelene javne nabave trebala bi:

  • sadržavati jasne ciljeve, prioritete i vremenske rokove
  • navoditi područje primjene obuhvaćenih aktivnosti nabave (tj. obuhvaća li cijelo javno tijelo ili samo pojedine odjele? Koje skupine proizvoda i usluga obuhvaća?),
  • sadržavati podatke o tijelu odgovornom za provedbu politike,
  • sadržavati mehanizam odgovarajućeg praćenja rezultata

Politika zelene javne nabave trebala bi biti usklađena s postojećim politikama i strategijama povezanima s javnom nabavom i održivim radom organizacije. Kako bi se osiguralo da se politika može provoditi potreban je doprinos unutarnjih korisnika, dobavljača i uprave. Možda ćete željeti zatražiti savjet od vanjskih stručnjaka ili stručnu ocjenu od drugih organizacija iz javnog sektora koje primjenjuju zelenu javnu nabavu. Kad se odredi politika, trebalo bi uspostaviti neki oblik operativnog plana provedbe kojim se određuju posebni zadaci, odgovornosti i vremenski raspored. O politici i planu provedbe trebalo bi biti obaviješteno što više ljudi, posebno zaposlenici na koje ona najviše utječe i dobavljači koji imaju ulogu u primjeni politike.

Najnoviji članci iz iste kategorije