BESPLATNI WEBINAR 27.4.2021. u 10:00 sati

Svrha Poziva je jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta. Aktivnosti koje će se moći financirati kroz ovaj poziv su:

  • Ulaganje u materijalnu imovinu
  • Ulaganje u nematerijalnu imovinu
  • Unapređenje i inoviranje organizacije poslovanja MSP-ova
  • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
  • Usavršavanje
  • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i projektno-tehničke dokumentacije
  • Promidžba i vidljivost

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala ili srednja poduzeća registrirana za prihvatljive djelatnosti u kojima će se projekt odvijati, a koje obuhvaćaju sektor C Prerađivačka industrija  (NKD 2007).

PJR tips&tricks za uspješnost prijave i provedbe projekta – besplatni webinar

PJR ima iskustva u uspješnom apliciranju i savjetovanju u provedbi niza projekata iz sva tri prijašnja poziva te smo našim klijentima osigurali nove hale, nove strojeve, energetske certifikate, opremu, alate, radna vozila, softvere, usavršavanje zaposlenika i pokrivanje dijela troškova povezanih s pripremom projekta. Upravo zbog svog znanja i iskustva organiziramo besplatni webinar 27. 4. 2021. u 10:00h da prikažemo dobru praksu prijašnjih poziva i savjete za uspješnu prijavu.

Kroz ovaj natječaj su usluge pripreme dokumentacije te savjetodavne usluge vanjskih konzultanta kao što su provedba projekata, izrada dokumentacije za nabavu, izrada projekta gradnje, usluga revizije te usluge promidžbe i vidljivosti prihvatljivi trošak.

Kroz svoje dugogodišnje iskustvu u ovim pozivima naišli smo na mnoge izazove te imamo odlične i pravodobne savjete kojima si potencijalni prijavitelji mogu olakšati cijeli proces. Potrebno je prije svega dokazati kako će projekt doprinijeti poslovanju odnosno širem okviru razvoja. Važno je i biti realan. Procjene pokazatelja moraju biti realne jer one postaju dio ugovora po bespovratnim sredstvima i neispunjenjem ugovora dolazi do korekcija, koje na ovako visokim iznosima projekata mogu biti značajne. Projekt je potrebno opisati jasno, logički povezati aktivnosti, outpute i rezultate te dokazati izvedivost projekta. Potrebno je naglasiti vlastite operativne i financijske kapacitete za provedbu projekta te probajte ocijeniti svoj projekt iz pozicije evaluatora.

Sve najvažnije informacije o pozivu možete saznati na našem besplatnom webinaru! Webinar je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima iz sektora C prerađivačka industrija.

Obzirom na naše znanje i prije početka pisanja projekta PJR radi stručno mišljenje o prihvatljivosti vaše projektne ideje sukladno pozivu,  čime procjenjuje koliko bodova projekt može ostvariti odnosno isplati li se aplicirati. Mišljenje o sukladnosti projekta s pozivom je besplatno.

Besplatni webinar 27. travnja 2021. od 10:00 do 11:00 sati

Predavači na webinaru: Ana Fresl, Tajana Lovrić i Filip Benjak, Projekt jednako razvoj d.o.o.

Prijave za ovaj događaj su zatvorene. 

Zahvaljujemo na interesu.

Najnoviji članci iz iste kategorije